Do 20 czerwca firmy transportowe miały czas na to, by wyposażyć swoje ciężarówki w dodatkowe lusterka poprawiające widoczność. Obowiązek ten wprowadza rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 75, poz. 639), które dziś wchodzi w życie.

Dodatkowe lusterka zmniejszają tzw. martwe pole widzenia wokół kabiny pojazdu ciężarowego. Umożliwiają one dostrzeżenie pieszego, rowerzysty czy motocyklisty, który porusza się w pobliżu kabiny samochodu. Aby widoczność była wystarczająca pojazdy ciężarowe muszą teraz mieć kilka lusterek. Dlatego takie samochody oprócz podstawowego lusterka muszą posiadać także lusterka szerokokątne i rampowe, które poprawiają widoczność z boku pojazdu. Ponadto samochody te muszą być wyposażone w lusterko z przodu kabiny. Umożliwia ono dostrzeżenie tego, co znajduje się bezpośrednio przed kierowcą.

Za brak dodatkowych lusterek kierowcy zapłacą mandat. Zgodnie z taryfikatorem kara w takim przypadku może wynieść od 50 do 200 zł. To jednak nie wszystko.

- Policjant podczas kontroli takiego pojazdu może zatrzymać za pokwitowaniem dowód rejestracyjny – ostrzega nadkomisarz Adam Jasiński z Komendy Głównej Policji.

Oznacza to, że kierowca pojedzie dalej samochodem, ale na dostosowanie się do wymogów i odzyskanie dowodu rejestracyjnego będzie miał kilka dni.

- W takiej sytuacji trzeba szybko uzupełnić braki w wyposażaniu pojazdu. Dopiero wtedy będzie można odzyskać dowód rejestracyjny – mówi Adam Jasiński.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem obowiązek wyposażenia w nie pojazdu obejmuje auta zarejestrowane po 1 stycznia 2000 r.
Wymóg doposażenia pojazdów ciężarowych w dodatkowe lusterka wprowadziła Unia Europejska. Mają one poprawić bezpieczeństwo na drogach. Okazuje się, że średnio każdego roku, z uwagi na ograniczoną widoczność szofera wokół kabiny pojazdu, ginęło około 400 osób. Dodatkowe lusterka, które poprawią widoczność wokół kabiny mają zapobiec takim sytuacjom szczególnie na skrzyżowaniach, gdy kierowca skręcając nie zawsze widzi, że obok niego jedzie np. rowerzysta.