Krzysztof Brejza (PO) przypomniał, że obecnie w wielu zakładach karnych monitoring istnieje, ale przepisy go regulujące zawarte są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Tymczasem - jak mówił - zgodnie z konstytucją wszelkie ograniczenia praw obywatelskich (jakim jest w tym zakresie monitorowanie np. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych) powinny być uregulowane ustawowo.

"Wynika z tego jasno, że jednym z celów autorów projektu jest poszanowanie konstytucyjnych praw i wolności osadzonych" - zaznaczył.

Marek Ast (PiS) mówił, że do opinii publicznej docierają te najbardziej głośne sprawy dotyczące samobójstw, czy przestępstw dokonanych w zakładach karnych. "Ale wiemy, że na co dzień w zakładach karnych dochodzi do aktów przemocy, do wypadków, samobójstw" - mówił. Jak dodał, dlatego wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w takich ośrodkach są konieczne.

"W budżecie służby więziennej na wprowadzenie monitoringu zagwarantowano 2 mln 300 tys. zł"

Ryszard Kalisz (Lewica) przypomniał, że to państwo odpowiada za życie osób w zakładach zamkniętych i dlatego konieczne jest zapewnienie im bezpieczeństwa. "Ten projekt jest bardzo dobrze przygotowany, zawiera wszelkie gwarancje zachowania praw publicznych dla osadzonych" - mówił.

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że nowelizacja jest efektem "pewnych doświadczeń", które pokazały, że jest potrzeba stałego kontrolowania zachowań części osób pozbawionych wolności, w tym szczególnie - sprawców najcięższych przestępstw i skazanych przejawiających zachowania autodestruktywne.

Kwiatkowski poinformował, że w budżecie służby więziennej na wprowadzenie monitoringu zagwarantowano 2 mln 300 tys. zł.

Wykorzystywane byłyby w tym celu urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk, w tym - telewizja przemysłowa

Projekt ma precyzyjne uregulować kwestie związanych z monitorowaniem zakładów karnych i aresztów śledczych, tak by zapewnić porządek i bezpieczeństwo, a także uniknąć samobójstw więźniów.

Wykorzystywane byłyby w tym celu urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk, w tym - telewizja przemysłowa. Obrazy będą mogły być utrwalane. Projekt zakłada, że monitoring obejmie wszystko poza informacjami objętymi tajemnicą spowiedzi lub tajemnicą prawnie chronioną (np. tajemnicą adwokacką).