Reprezentujący kardiochirurga mec. Aleksander Bentkowski wyraził zgodę na podawanie pełnego nazwiska swego klienta. Sam Garlicki nie był obecny na rozprawie.

Zatrzymany w lutym ub.r. przez CBA i podejrzany m.in. o zabójstwo i korupcję Garlicki - ówczesny ordynator oddziału kardiochirurgii warszawskiego szpitala MSWiA domagał się od Ziobry przeprosin i 70 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Według niego, doszło do tego podczas konferencji prasowej, kiedy Ziobro powiedział o nim: "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie".

Sąd uznał w poniedziałek, że ówczesny minister sprawiedliwości naruszył cześć lekarza

Dlatego nakazał mu opublikowanie przeprosin w trzech stacjach telewizyjnych po głównych wydaniach wiadomości. Nakazał mu także zapłatę Garlickiemu 7 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Zdaniem sądu Ziobro naruszył cześć lekarza, mimo że podczas konferencji prasowej po jego aresztowaniu opierał się na ustaleniach prokuratury. "Emocjonalność wypowiedzi powoda i oceny o umyślności działania stanowią o tym, że jego słowa w kontekście całej wypowiedzi miały charakter bezprawny. Świadczą też o tym komentarze i relacje medialne po konferencji prasowej" - stwierdził w uzasadnieniu wyroku sędzia Zbigniew Ducki.

Zwrócił on uwagę, że powód słusznie twierdził, iż miał prawo informować o działaniach prokuratury. Jednak - zaznaczył -na konferencji prasowej nie udzielono rzetelnej informacji o ustaleniach śledztwa, a powód "w większości posługiwał się ogólnymi sformułowaniami".

Jak podkreślił sąd, powołując się na argument jednego z adwokatów, "żyjemy w demokracji medialnej, ale pan pozwany winien mieć tego świadomość, ponieważ występował wielokrotnie podczas konferencji prasowych i wiedział, w jaki sposób media komentują wypowiedzi". "Stąd też wypowiadając słowa winien je ważyć, i mieć świadomość, że mogą być komentowane, także w sposób nadmierny" - stwierdził sąd.

Sąd ograniczył roszczenia kardiochirurga, który domagał się 70 tys. zł zadośćuczynienia i opublikowania przeprosin w kilkunastu mediach elektronicznych i na pierwszych stronach trzech dzienników. Uznał, że żądania takie miały charakter represyjny.

Ziobro musi także zapłacić 950 zł kosztów sadowych.

Wyrok jest nieprawomocny

Zbigniew Ziobro, który po raz pierwszy stawił się przed sądem na trzeciej rozprawie w poniedziałek - podnosił w rozmowie z dziennikarzami, iż w sprawie kardiochirurga mówił jedynie o podejrzeniach, nie przesądzał o faktach, a jego wypowiedzi były wyrwane z kontekstu i wadliwie interpretowane. Ponieważ sąd ograniczył dowody osobowe, pozwany Ziobro mógł zabrać głos przed sądem tylko w wystąpieniu końcowym.

"Moje wypowiedzi wielokrotnie były wyrwane z kontekstu. W treści konferencji prasowej blisko 20-krotnie podkreślam, że mamy do czynienia z zarzutem" - mówił Ziobro dziennikarzom w przerwie rozprawy.

"Zarzut jest to stwierdzenie podejrzenia. Jeżeli więc blisko 20- krotnie mówiłem, że czyn pana doktora G. ma charakter zarzutu, to mówiłem o podejrzeniu. Myślę, że to wyjaśnia wszystko" - powiedział Ziobro.

Podkreślił, że podczas konferencji mówił o "pozbawieniu życia", a nie o zabójstwie; zwrócił przy tym uwagę, iż pozbawić życia można także nieumyślnie. Powołał się także na atmosferę napięcia i olbrzymiego niepokoju, jaka towarzyszyła zatrzymaniu lekarza i późniejszej konferencji prasowej. Jego zdaniem, wywołali ją dziennikarze, wyolbrzymiający posiadane - cząstkowe - informacje. Rozdał także dziennikarzom fragmenty swych wypowiedzi z konferencji jako potwierdzenie swojego stanowiska. Po rozprawie zapowiedział apelację.

Wątek dotyczący zabójstwa i narażenia przez dr. Garlickiego na utratę życia innego chorego został przez warszawską prokuraturę okręgową umorzony na początku maja. Uzasadniano to "niepopełnieniem przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw".

Prokuratura zakończyła też badanie wątków dotyczących korupcji i mobbingu. Jak powiedziała w poniedziałek PAP jej rzeczniczka Katarzyna Szeska, z materiałem dowodowym zapoznały się już strony i wkrótce powinna zapaść decyzja, czy w tych sprawach do sądu skierowany będzie akt oskarżenia.

Nadal toczy się natomiast śledztwo w innych wątkach dotyczących znęcania się nad najbliższą osobą oraz usiłowania zmuszania do poddania się innej czynności seksualnej.