Postanowienia przyznające bankowi prawo do dowolnej zmiany stałego oprocentowania stanowią w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwoloną klauzulę. Urząd skierował w tej sprawie pozew przeciwko Bankowi BPH do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od marca jest to już szósty pozew dotyczący uznania za niedozwolone klauzul stosowanych w umowach o kredyt hipoteczny.

Urząd zwrócił uwagę na brak określenia przez bank warunków zmiany oprocentowania stałego. Zakwestionowane postanowienie upoważnia bank do dowolnego zmieniania wysokości oprocentowania po tym, jak cała kwota kredytu lub jego pierwsza transza wpłynie na konto konsumenta.

Brak określenia warunków oraz sposobu zmiany oprocentowania powodują, że klient nie może przewidzieć, czy i w jaki sposób oprocentowanie ulegnie zmianie. Jeżeli sąd podzieli argumenty UOKiK, kwestionowane postanowienie zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.