■  Nowy projekt zmian w ustawach korporacyjnych. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wczoraj, że złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie, zwiększający dostęp do zawodów prawniczych. Jak tłumaczył Przemysław Gosiewski, projekt dostosowuje ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w kwietniu 2006 r. zakwestionował część noweli ustawy o adwokaturze, przygotowanej przez PiS. Przewodniczący Klubu PiS podkreślił, że obecny projekt noweli dotyczy kilkudziesięciu tysięcy młodych prawników, ale jego rozwiązania będą też służyły milionom Polaków, których nie stać na profesjonalne usługi prawnicze.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  Konferencja o zagroŻeniach dla niezawisŁości sędziów. Dziś rozpoczyna się konferencja organizowana przez Oddział Płocki Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Hasłem konferencji jest Niezawisłość i immunitet w stanie zagrożenia...?. Tematem konferencji mają być rozważania prawników na temat niezawisłości sędziowskiej i immunitetu, zwłaszcza na kanwie ostatnich wydarzeń w kraju. Przewidziana jest dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli innych stowarzyszeń i środowisk prawniczych oraz wykład psychologa i filozofa specjalisty ds. szkoleń z zakresu psychologii w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury Magdy Najdy, związany tematycznie z problematyką dyskusji.

Więcej www.iustitia.pl

■  Notariusze u prezydenta RP. Delegacja Krajowej Rady Notarialnej i organizatorów II Kongresu Notariuszy Unii Europejskiej spotkała się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim II Kongresu Notariuszy Unii Europejskiej, który odbędzie się we wrześniu 2008 r. w Warszawie. Pan Prezydent potwierdził objęcie Kongresu swoim honorowym patronatem. Odniósł się także przychylnie do propozycji wzięcia osobistego udziału w Kongresie. Omówiono również bieżące sprawy polskiego notariatu.

Więcej www.krn.org.pl

■  Tajemnica adwokacka przed sĄdem. W Sądzie Rejonowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie adwokata oskarżonego o usiłowanie utrudnienia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego poprzez odmowę wydania dokumentów, które w jego opinii stanowiły tajemnicę adwokacką. Sąd dopuścił do udziału w postępowaniu w charakterze przedstawiciela społecznego Grzegorza Eliasza z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Oskarżony nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Następnie sąd przesłuchał ośmiu świadków. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 18 grudnia 2007 r.

KR