Monika Bronkau-Ługowska jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Ukończyła też Centrum Studiów Europejskich UMK.

Bronkau-Ługowska pracowała wcześniej w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), m.in. jako audytor wewnętrzny. Ostatnio kierowała biurem obsługi URE.

Ma doświadczenie w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Monika Bronkau-Ługowska zastąpiła na stanowisku dyrektora generalnego UOKiK-u Agnieszkę Zawartko.