W pierwszej kolejności spadek z mocy ustawy dziedziczą dzieci oraz małżonek zmarłego spadkodawcy. Gdyby zaś dziecko spadkodawcy zmarło przed nim, czyli nie dożyło otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy, jaki by mu przypadał, otrzymają wnuki spadkodawcy w częściach równych. Na takich samych zasadach mogą po nim dziedziczyć również prawnuki. Natomiast rodzice i rodzeństwo, a także dzieci rodzeństwa dziedziczą po nim z mocy ustawy tylko wówczas, gdy spadkobierca nie miał dzieci zarówno pochodzących z małżeństwa, jak i pozamałżeńskich.

Natomiast pozostali dalsi krewni i powinowaci dziedziczą tylko wówczas, gdy zmarły powoła ich do spadku w testamencie. Gdyby zaś nie pozostawiła ani testamentu, ani zstępnych, małżonka, rodziców i rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa, wówczas cały spadek przypadnie gminie lub Skarbowi Państwa.

Spadek dla wnuka i prawnuka

Po swoich dziadkach wnuk dziedziczy tylko wówczas, gdy jego rodzic nie dożył otwarcia spadku albo odrzucił spadek. W razie odrzucenia spadku jest bowiem traktowany tak, jak gdyby nie dożył jego otwarcia.

PRZYKŁAD: WNUKI PO RODZICU

Spadkobierca miał dwoje pełnoletnich dzieci oraz małżonka, którzy dziedziczą po nim z mocy ustawy. Syn zmarł przed nim i nie dożył otwarcia spadku. Natomiast pozostawił trzy córki i żonę, czyli synową zmarłego. Spadek po spadkobiercy z mocy ustawy dziedziczą: małżonka, trzy wnuczki i córka. Do spadku nie jest powołana synowa.

Wdowa i córka obejmą po 1/3 spadku. Natomiast pozostała jedna trzecia zostanie podzielona pomiędzy trzy wnuczki, które w częściach równych dziedziczą udział swojego ojca.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.