Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Komisji Nr 820/2008 z 8 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. UE L 221 z 19 sierpnia 2008 r.) ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego. W rozporządzeniu zebrano i ujednolicono dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa na lotniskach i metody kontroli ich przestrzegania. Państwa członkowskie powinny informować Komisję, w których portach lotniczych istnieje największe ryzyko ataku terrorystycznego.

Pojemniki tylko do 100 ml

Na terenie lotnisk muszą powstać strefy zastrzeżone, do których wstęp będzie możliwy tylko za okazaniem przepustki. Szczegółowej kontroli zostaną poddane przedmioty wnoszone do kabiny statku powietrznego i do strefy zastrzeżonej lotniska. Oczywiste jest to, że wybierając się w podróż, nie będziemy mogli ze sobą zabrać broni palnej, przedmiotów z ostrzem, substancji wybuchowych i pałek policyjnych. Rozporządzenie jest jednak daleko bardziej szczegółowe. Wśród przedmiotów, których nie będziemy mogli zabrać na pokład, wymienia między innymi katapulty, urządzenia do uboju zwierząt, deskorolki, a nawet wiosła. Rozporządzenie utrzymuje zakaz wnoszenia na pokład płynów w opakowaniach o pojemności przekraczającej 100 ml - na przykład perfum, past do zębów czy żelów do włosów.

Informacja o deportowanych

Pracownicy ochrony mogą zabronić przewożenia wszystkich przedmiotów, które budzą ich zastrzeżenia.

Szczególne środki bezpieczeństwa związane są też z przewozem osób. Przewoźnik powinien na przykład zostać zawiadomiony o wpro-wadzeniu na pokład osoby deportowanej, aresztowanej lub objętej zakazem wjazdu do państwa członkowskiego.

Aby ocenić bezpieczeństwo na lotniskach, organy państw członkowskich będą zobowiązane do przeprowadzenia wizji lokalnych.

Zakres rozporządzenia w znacznej części pokrywa się z niejawnym do tej pory rozporządzeniem Komisji nr 622/2003, które zawierało wykaz przedmiotów objętych zakazem wnoszenia na pokład.