• WYBRANO ARBITRÓW. Komisja kwalifikacyjna powołana przez premiera zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na zawodowych arbitrów w zamówieniach publicznych. W drodze konkursu wyłoniono 25 osób, które wkrótce zostaną powołane przez premiera na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Większość przyszłych arbitrów pracowała w administracji (16 osób), zaledwie trzy osoby mają doświadczenie w podmiotach gospodarczych. Jedenaście osób to dotychczasowi arbitrzy.
  • PROJEKT UCHWAŁY ZJAZDU ADWOKATURY. Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła projekt uchwały IX Krajowego Zjazdu Adwokatury. Delegaci będą dyskutować m.in. na temat unowocześnienia przepisów o etyce adwokackiej, nadaniu bardziej praktycznego wymiaru aplikacji adwokackiej oraz konieczności organizacji świadczenia pomocy prawnej przez absolwentów prawa i nieodpłatnej pomocy prawnej. Zjazd wybierze też nowego prezesa NRA. Kandydatami są obecna wiceprezes Rady Joanna Agacka-Indecka oraz dziekan warszawskiej rady adwokat Jacek Trela.

Więcej www.nra.pl

■ KOLEJNE SEMINARIUM O SPRAWACH PRECEDENSOWYCH. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego odbyło się kolejne seminarium z cyklu Prawo w działaniu na przykładzie spraw precedensowych. Tym razem gościem seminarium był adwokat, Lech Obara, który reprezentował Bożenę Łopacką w głośnym procesie przeciwko Jeronimo Martins Dystrybucja, właścicielowi sieci sklepów Biedronka. Lech Obara przy wsparciu dr. Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił zagadnienia prawne związane ze sprawąa.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

■ DEBATA O PROBLEMACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata nt. prawa do udziału w głosowaniu: przeszkód - możliwości - zagrożeń. Wzięli w niej udział m.in. dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, prof. Marek Chmaj, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, oraz Kazimierz Czaplicki, kierownik Krajowego Biura Wyborczego. RPO powiedział, że usprawnienie procedur wyborczych powinno mieć miejsce już teraz, a nie przed wyborami.

Więcej www.rpo.gov.pl

KR