Takie między innymi są kryteria przetargu na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. Przedmiot zamówienia to ponad 350 milionów złotych. Otwarcie ofert w procedurze przetargowej właśnie nastąpiło.

Jak powiedział  kierownik zespołu do sprawy Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w resorcie sprawiedliwości, zwycięzca przetargu podpisze z resortem sprawiedliwości umowę na kompleksowe usługi na 5 lat.

Generał służby więziennej Paweł Nasiłowski podkreśla, że przetarg pozwala na tworzenie konsorcjów kilku firm - nie tylko z branży IT. Wyjaśnił przy tym, że nieporozumieniem jest myślenie, że firma informatyczna oprócz stworzenia całego oprogramowania oraz centrali monitoringu skazanych, zajmie się też patrolowaniem skazanych, ewentualnymi interwencjami przy ucieczce skazanego lub produkcją sprzętu, w tym elektronicznych obrączek . "Takiego podmiotu w Polsce po prostu nie ma" - mówi Nasiłowski. Stąd założenie, że kilka przedsiębiorstw będzie tworzyć konsorcja, które spełnią warunki przetargu na świadczenie kompleksowej usługi.

Początkowo SDE będzie obejmował pięciuset skazanych, ale już na koniec 2010 roku 2 tyś. osób

Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2007 roku, a znowelizowaną w tym roku ustawą o SDE, elektroniczny dozór skazanych poza zakładem karnym ma objąć około 7,5 tyś. osób. Tak się jednak stanie najwcześniej w pierwszym półroczu 2014 roku, bo jak podkreśla generał Nasiłowski, przedmiot przetargu jest bardzo skomplikowany, kosztowny i wymaga wielu gwarancji bezpieczeństwa.

Stąd Ministerstwo Sprawiedliwości zamówienie na utworzenie całego systemu podzieliło na kilka faz, które obejmują między innymi szkolenie pracowników resortu sprawiedliwości oraz stopniowe wdrażanie systemu. Dlatego początkowo SDE będzie obejmował pięciuset skazanych, ale już na koniec 2010 roku 2 tyś. osób.

Prace nad ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego, który obejmie cały kraj trwały 4 lata. Odpowiednia ustawa została przyjęta we wrześniu 2007 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy, SDE umożliwia kontrolę wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanych poza zakładem karnym. Będzie to jednak uwarunkowane kryteriami i obowiązkami wobec skazanego postawionymi w konkretnym przypadku przez sądy penitencjarne. Możliwość przebywania poza więzieniem i noszenia tak zwanej "elektronicznej obrączki" może się więc łączyć z zakazem zbliżania się do określonych osób lub zakazem przebywania w określonych miejscach.