Prezydent Lech Kaczyński podpisał tzw. dużą nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - kolejną z ustaw związanych z przejściem na zawodową armię.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, Lech Kaczyński podpisał ustawę w czwartek. Jest to czwarta z ustaw związanych z profesjonalizacją, wobec których zakończył się proces legislacyjny; pięć pozostałych projektów znajduje się w Sejmie.

MON zwraca uwagę, że ustawa ta umożliwia dalszą służbę żołnierzom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wykonywania obowiązków służbowych. Żołnierze ranni na misjach i ci, którzy w związku ze służbą zapadli na jakąś chorobę, będą mogli nadal służyć w wojsku, mimo że nie spełniają wszystkich kryteriów zdrowotnych.

Ustawa wprowadza kontraktową służbę wojskową jako nowy drugi - obok służby stałej - rodzaj służby zawodowej. Służba kontraktowa będzie służbą terminową, pełnioną na czas trwania kontraktu - maksymalnie 12 lat. W momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów żołnierze pełniący dotychczas służbę nadterminową staną się żołnierzami kontraktowymi.

Do uposażeń żołnierzy ustawa wprowadza stały dodatek motywacyjny przysługujący podoficerom i szeregowym (dotychczas mieli do niego prawo tylko oficerowie). Warunkiem otrzymania tego dodatku będzie podnoszenie kwalifikacji przez żołnierzy.

Nowelizacja łagodzi wymagania dotyczące wykształcenia stawiane kandydatom

Kandydat na podoficera będzie musiał mieć wykształcenie średnie; na oficera - studia pierwszego stopnia. Ustawa przewiduje także uznanie stopni innych służb oraz możliwość pełnienia zawodowej służby wojskowej przez żołnierzy posiadających podwójne obywatelstwo.

Większość przepisów podpisanej ustawy wejdzie w życie z początkiem 2010 r.

Podpisane wcześniej przez prezydenta nowelizacje ustaw o zawodowej służbie wojskowej i o powszechnym obowiązku obrony dotyczyły m.in. kwalifikacji wojskowej zamiast poboru, pomocy dla poszkodowanych żołnierzy oraz rodzin żołnierzy poległych i zaginionych.

Do końca bieżącego roku w polskim wojsku mają pozostać wyłącznie żołnierze zawodowi - latem skończą służbę zasadniczą ostatni żołnierze z poboru, który został zawieszony i zastąpiony kwalifikacją. Termin pełnej profesjonalizacji MON wyznaczyło na koniec 2010 roku.