Następca prawny dawnego właściciela kamienicy po odzyskaniu jej od gminy zostaje członkiem wspólnoty. Wchodzi w miejsce gminy. Zanim odzyskał kamienicę, członkami wspólnoty byli właściciele wykupionych mieszkań i gmina, będąca właścicielem mieszkań zajmowanych przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnych.

Przejmując kamienicę, następca prawny dawnego właściciela wchodzi również w prawa i obowiązki gminy i od tego momentu na gminie nie ciążą już żadne obowiązki w stosunku do wspólnoty. Nie musi więc ona wnosić zaliczki na poczet kosztów zarządu za mieszkanie lokatora niepłacącego czynszu. I nie ma żadnego znaczenia, że kiedyś gmina przydzieliła ten lokal osobie, która obecnie zalega z opłatami i prawdopodobnie sąd ją eksmituje.

Zaliczkę na poczet zarządu od wszystkich niewykupionych mieszkań w kamienicy płaci następca prawny dawnego właściciela, który po odzyskaniu kamienicy jest ich właścicielem. Na ciążący na nim obowiązek nie ma żadnego wpływu fakt, że on sam i jego rodzina nie zajmują tych mieszkań.

Comiesięczną zaliczkę na poczet zarządu właściciel powinien pokryć z czynszu, który będą mu płacić lokatorzy. A kiedy już zapadnie wyrok eksmisyjny, to do momentu opróżnienia lokalu lokator powinien uiszczać właścicielowi odszkodowanie w wysokości czynszu, jaki musiałaby płacić, gdyby stosunek najmu nie wygasł. Jeśli natomiast lokator ma z mocy wyroku eksmisyjnego prawo do lokalu socjalnego, a gmina nie dostarczy go, to właścicielowi przysługuje odszkodowanie od gminy.

MPS