Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili jej zawarcia wiedział o tej niezgodności lub "oceniając rozsądnie" powinien był wiedzieć - taki zapis zaproponowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja zajmowała się w czwartek projektem nowelizacji ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Projekt trafi teraz do II czytania.

Jak wskazał wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona, uzupełnienie to jasno wskazuje moment uwalniający sprzedającego od odpowiedzialności prawnej za niezgodność towaru z umową.

W uzasadnieniu projektu jego autorzy wskazali, że poza przedstawionymi zmianami trwają prace nad innymi unormowaniami odnośnie odpowiedzialności sprzedawcy za rzecz sprzedaną -zarówno w ramach prawa europejskiego, jak i przepisów krajowych. M.in., jak zaznaczono, obecnie prowadzony jest przegląd polskiego prawa konsumenckiego, którego wyniki mają zostać wykorzystane w trwających pracach nad nowym Kodeksem cywilnym.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.