Pierwszym sposobem jest windykacja należności. Wspólnota mieszkaniowa ma zdolność sądową. Może zatem pozwać zalegających z opłatami, nawet gdy nie posiada zewnętrznego zarządcy. Sąd rozpoznaje takie sprawy w postępowaniu uproszczonym. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą lub wykracza rażąco przeciwko porządkowi domowemu albo czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota może - w trybie procesu - żądać sprzedaży jego lokalu w drodze licytacji (na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości). Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Jest to daleko idące rozwiązanie, lecz jego zastosowanie może okazać się konieczne.

CG