Na budowę dróg i autostrad rząd chce pozyskać dodatkowe 480 mln euro z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia programu finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 rok. Znowelizowane przepisy pozwolą, by Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał kredyt w wysokości 280 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę autostrad. Dodatkowo podpisany zostanie drugi kredyt w wysokości 200 mln euro.
Środki z kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie tras: A1 na odcinku Sośnica – Gorzyczki, A4 na odcinku Zgorzelec – Krzyżowa oraz A6 z Klucza do Kijewa. Dzięki dodatkowym środkom ma zostać zbudowanych 107,3 km tras. Pieniądze pokryją część już poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz dalszą realizację inwestycji.
Pozyskanie dodatkowych środków jest możliwe z uwagi na to, że Bank Gospodarstwa Krajowego może wykorzystać część kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który został udzielony na podstawie umowy finansowej „Projekt Budowy Autostrad w Polsce – A” pomiędzy Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W umowie z 2006 roku wskazano kwotę kredytu w wysokości 300 mln euro. Z tej puli wykorzystano do tej pory 20 mln euro. Zmiana rozporządzenia ma umożliwić skorzystanie z pozostałych 280 mln euro. Umowa przewiduje możliwość zaciągnięcia drugiego kredytu na kwotę 200 mln euro. W sumie daje to 480 mln euro na budowę dróg.
22 mld zł mają wynieść inwestycje, których postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone jeszcze w 2009 roku