W zebraniach właścicieli lokali mogą uczestniczyć właściciele lub ich pełnomocnicy. Wystarczy, że okażą pisemne pełnomocnictwo właściciela. Osoby spoza kręgu właścicieli mogą być także wybierane do zarządu wspólnoty. Od zarządu należy odróżnić jednak zarządcę - a więc zewnętrzny podmiot, który zarządza budynkiem na podstawie umowy ze wspólnotą. Zarządca powinien mieć licencję. Jeśli jest nim przedsiębiorca (np. spółka z o.o.), powinien zapewnić faktyczny zarząd budynkiem przez licencjonowanego zarządcę (powinien go np. zatrudnić). Członkowie zarządu nie muszą mieć licencji na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

CG