Nie. I to w obu przypadkach. Środki wpłacone na fundusz remontowy to w dalszym ciągu pieniądze właściciela lokalu. Zostały one wpłacone na konkretny cel. Nie mogą być przedmiotem potrącenia należności zarządcy. Zarządca nie może też bez zgody właścicieli lokali dokonywać przesunięć środków na ich rachunkach bankowych. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2001 r. (sygn. akt I Aca 1309/00) wskazał, że wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych prawem. Tym samym w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia się, nie ma żadnych uprawnień. Są to nadal pieniądze właścicieli lokali, a nie wspólnoty, i nie może ona, nawet gdy chce tego większość właścicieli, zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, że wydatki, na poczet których były uiszczane, były niższe niż przewidywano. Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zadecydować, co z tymi środkami zrobić. Może je przeznaczyć na fundusz remontowy, ale nie musi. Wspólnota nie ma uprawnień do podejmowania za niego decyzji w tym zakresie. I skoro nie może uczynić tego wspólnota, tym bardziej nie może dokonać tego zarządca.

CG