Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych będą zdawali nowe egzaminy zawodowe. Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia z 1 kwietnia w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 60, poz. 496).

Każdy zdający musi obronić trzy spośród piętnastu przygotowanych przez niego projektów operatów szacunkowych. Obrona ma polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Zdający odpowiedzą na mniejszą niż obecnie liczbę pytań. Dziś członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadać najmniej 6, a najwięcej 12 pytań, mogą też stawiać kandydatom pytania uzupełniające, których już nie będzie. Zdający będzie musiał odpowiedzieć tylko na trzy pytania do każdego operatu.

Podczas egzaminu ustnego kandydaci będą musieli poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 60 proc. pytań, a nie 50 proc., jak było dotychczas.