Tak. Taka uchwała jest możliwa, ale o jej podjęciu decyduje zapewne (o ile nie zostało to w państwa wspólnocie uregulowane wcześniej inaczej) większość głosów liczona według wielkości udziałów. Tym samym ma pan głosować przeciw takiej możliwości. Jeśli jednak zostanie pan przegłosowany, to pana głos w kolejnych głosowaniach będzie miał taką wagę jak głos właściciela najmniejszego mieszkania.