Umowa przewiduje m.in. - podały źródła - rozmieszczenie baterii Patriot w Polsce - bez podania ich liczby - i wzmocnienie polsko- amerykańskiej współpracy militarnej. Do 2012 r. w Polsce ma stacjonować stały garnizon amerykański.

Reuters, powołując się na źródła zbliżone do premiera Donalda Tuska, informował, że strona amerykańska zgodziła się na polskie żądania rozszerzenia współpracy wojskowej w zamian za zgodę na budowę w Polsce elementów tarczy.

"Porozumienie to zawierać będzie deklarację amerykańskiej współpracy wojskowej w razie zagrożenia Polski ze strony państw trzecich" - powiedział rozmówca Reutera.