Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), który przewiduje rozszerzenie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób nietrzeźwych. Oznacza to, że jeżeli osoba pod wpływem alkoholu popełniła wykroczenie drogowe lub inne przestępstwo i odmawia poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, będzie ją można do tego przymusić, np. poprzez przytrzymanie lub przewiezienie do placówki służby zdrowia.

Środki przymusu bezpośredniego będzie można stosować również w sytuacji, gdy osobie nietrzeźwej trzeba podać lek. Projekt przewiduje, że osoby, które są nietrzeźwe i zachowują się agresywnie, będą mogły być umieszczone w izolatce lub krępowane np. pasami bezpieczeństwa. Wymienione środki będą mogły być zastosowane na okres czterech godzin. Jednak w sytuacji, gdy zatrzymany zachowuje się w dalszym ciągu agresywnie, pobyt w izolatce można będzie przedłużać o kolejne sześciogodzinne okresy. Jednak taki środek przymusu bezpośredniego nie może być stosowany dłużej niż jedną dobę.

Ministerstwo, tworząc nowe przepisy, kierowało się także dobrem rodzin zagrożonych przemocą. Projekt przyznaje najbliższej rodzinie uprawnienia do złożenia wniosku o skierowanie osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe. O tym, czy dana osoba zostanie skierowana na takie leczenie, zadecyduje - tak jak obecnie - właściwy sąd rejonowy. Ponadto gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych będą miały obowiązek prowadzenia wstępnego rozpoznania wśród rodzin zagrożonych przemocą. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, komisje będą zawiadamiały o tym np. policję.

Obecnie osobie, która zostanie zatrzymana w izbie wytrzeźwień, przysługuje możliwość złożenia zażalenia w ciągu siedmiu dni. Po zmianach będzie musiała to uczynić niezwłocznie.