SĄd NajwyŻszy o delegowaniu sędziów. Dziś Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma rozstrzygnąć zagadnienie prawne, czy minister sprawiedliwości jest zobowiązany do wykonywania uprawnienia do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie na podstawie art. 77 par. 1 ustawy lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 ze zm.) osobiście, czy też może być ono wykonywane na zasadach przewidzianych w ustawie z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 ze zm.) przez inne osoby. Posiedzenie ma charakter niejawny.

Więcej www.sn.pl

Krajowa Rada SĄdownictwa o zatrzymaniu dziennikarzy. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że działania podjęte przez sąd w sprawie naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza i jego zastępczyni Katarzyny Hejke są prawną konsekwencją lekceważenia przez oskarżonych swoich podstawowych obowiązków procesowych. W swoim oświadczeniu KRS dodał, że działania te pozostają bez związku z gwarancjami wolności słowa.

RzĄd przyjĄŁ projekt o modernizacji więziennictwa. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o modernizacji służby więziennej. Przewidywane w programie nakłady z budżetu dla służby więziennej mają sięgnąć 965 mln złotych. Według założeń projektu zarobki funkcjonariuszy mają wzrosnąć do 2010 roku przeciętne o ponad 24 proc.

Więcej www.kprm.gov.pl

Ministerstwo promuje ePUAP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło kampanię informacyjną mającą na celu przybliżenie obywatelom idei elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. ePUAP to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Więcej www.mswia.gov.pl

Nagroda Adwokatury dla księdza profesora. Wczoraj w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wręczono Złotą Wagę księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. Jest to nagroda dla dziennikarzy za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem, publikacje na tematy prawne.

Więcej www.nra.pl

KR