Ponad 50 proc. przedsiębiorców świadczących usługi nie przestrzega prawa - ustalili inspektorzy inspekcji handlowej po skontrolowaniu na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 362 firm świadczących usługi dla ludności. Kontrolerzy oceniali jakość i terminowość wykonywania zleceń, prawidłowość naliczania i pobierania opłat za usługi. Okazuje się, że firmy usługowe nagminnie unikają cenników, a te które, je mają przechowywały cenniki w miejscach niedostępnych dla konsumentów.

Tylko 10 proc. przedsiębiorców stosowało regulaminy i pisemne umowy z klientami. Inspektorzy ustalili, że umowy o wykonanie usługi zawierane są na podstawie formularza, regulaminu bądź ogólnych warunków, i często na treść podpisywanego dokumentu konsument nie ma wpływu. Najczęściej przedsiębiorcy chcą zawierać umowy ustne. Przedsiębiorcy bardzo często zastrzegają na przykład, że w razie zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla klienta stanowi kwota odpowiadająca jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10-krotnej ceny za wykonaną usługę.

Takie ograniczanie odpowiedzialności finansowej usługodawcy jest zdaniem UOKiK niezgodne z prawem.