■ WPŁYNĘŁO PONAD 100 PROTESTÓW WYBORCZYCH. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 100 protestów wyborczych. Wyborcy skarżą się m.in. na niemożność głosowania na kandydatów bezpartyjnych, przedłużanie głosowania i nieumieszczenie ich w spisie wyborców, a tym samym pozbawienie ich prawa do oddania głosu. Termin składania protestów minął w piątek 2 listopada. Najwięcej - 54 protesty - złożono przeciwko ważności wyborów do obu izb, 48 protestów dotyczy tylko ważności wyborów do Sejmu, natomiast tylko dwa dotyczą ważności wyborów do Senatu.

Więcej www.sn.pl

■ WYDATKI NA KAMPANIĘ. Komitety wyborcze, które wydały na płatną kampanię wyborczą w mediach mniej niż 2 mln zł, nie uzyskały mandatów parlamentarnych - wynika z raportu przygotowanego przez departament reklamy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Najwięcej na płatne ogłoszenia wyborcze wydał PiS - ponad 9 mln 700 tys. zł, co stanowi 27,6 proc. wydatków poniesionych przez wszystkie komitety, na drugim miejscu znalazła się PO - ponad 8 mln 800 tys. zł (24,8 proc.).

Więcej www.krrit.gov.pl

■ WSPÓŁPRACA RZĄDU I PREZYDENTA. Lech Kaczyński, prezydent RP, zapowiedział, że liczy na rzeczową współpracę z przyszłym rządem w sprawach zagranicznych i w sprawach obrony narodowej. Podkreślił, że zarówno on, jak i rząd będą do skutku konkretnie rozmawiać w tych sprawach. Dodał, że obowiązek współpracy między prezydentem a rządem nakłada konstytucja.

Więcej www.prezydent.pl

■ DOSTĘPNE KULUARY SEJMU. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski postanowił uchylić część zarządzenia swego poprzednika Ludwika Dorna, zawierającą zakaz wstępu dziennikarzy w kuluary sejmowe. Zamierza też do końca roku zaproponować sejmowym reporterom rozwiązania ułatwiające im pracę w parlamencie.

■ OPINIE W SPRAWIE POLICJANTKI. Profesor Zbigniew Hołda z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka złożył dodatkowe opinie do sprawy dotyczącej przewlekłości postępowania karnego wszczętego przeciwko policjantce. W 2002 roku jeden z oskarżonych oskarżył ją oraz wielu innych policjantów warszawskich, że za łapówki sprzedawali informacje złodziejom aut. Postępowanie karne w związku z tymi oskarżeniami toczy się od 2002 roku. Policjantka złożyła skargę na przewlekłość postępowania w 2005 roku. Sąd stwierdził przewlekłość, ale nie zasądził na jej rzecz odszkodowania, co stało się podstawą złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nieskuteczność krajowego środka zapobiegającego przewlekłości postępowania wprowadzonego na podstawie ustawy z 17 maja 2004 r.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

KR, ŁK