SZKOLENIA

■  Szkolenie we wrocławskiej OIRP

29 listopada 2007 r. wrocławska OIRP organizuje bezpłatne szkolenie stacjonarne. Wykład na temat: Prawo wspólnotowe - nowe tendencje w orzecznictwie ETS poprowadzi radca prawny, dr Aleksander Cieśliński. Szkolenie odbędzie się o godz. 16.45 w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 we Wrocławiu.

■  Szkolenie dla radców w Pile

OIRP w Bydgoszczy organizuje seminarium szkoleniowe Postępowanie w sprawach gospodarczych - wybrane zagadnienia. Zajęcia poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu - Jerzy Naworski.

KANCELARIE

■  Nowy prawnik w kancelarii Allen & Overy

Doktor Marta Sendrowicz, specjalizująca się w polskim i europejskim prawie konkurencji, dołączyła w listopadzie 2007 r. Do grona współpracowników Kancelarii Allen & Overy. Doktor Marta Sendrowicz ma wieloletnie naukowe i praktyczne doświadczenie w dziedzinie prawa konkurencji. Doradza klientom w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej i kontroli koncentracji. Doktor Marta Sendrowicz otrzymała tytuł Najbardziej Rekomendowanego Specjalisty w Dziedzinie Prawa Konkurencji w edycjach 2003-2007 rankingu Global Counsel 3000 (obecnie PLC Which Lawyer). Jest także Wiodącym Prawnikiem (Leading Lawyer) w dziedzinie prawa konkurencji w Polsce według raportu Chambers Europe 2007.

■  Grynhoff Woźny Maliński na konferencji w Genewie

Janusz Kobeszko, doradca podatkowy i doradca europejski, będzie reprezentował Kancelarię Grynhoff Woźny Maliński na konferencji: Pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowana w Europie Środkowej: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry. Podczas konferencji przedstawi własny raport na temat stosowania procedur zapobiegania przestępstwom finansowym przez polską administrację i organy ścigania. Weźmie też udział w dyskusji na temat wprowadzenia do krajowych systemów prawnych nowych przepisów wynikających z prawa europejskiego, dotyczących sprawdzania pochodzenia majątku osób politycznie eksponowanych. Słuchacze konferencji to przedstawiciele szwajcarskich banków, którzy wkrótce będą musieli stosować nowe procedury due diligence wobec swoich klientów. Konferencja odbędzie się 15-16 listopada 2007 r. w Genewie i Zurychu.

■  Nowi prawnicy w Kancelarii Gessel

Do grona prawników w Kancelarii Gessel dołączył Radosław L. Kwaśnicki i Aleksander Woźnicki. Radosław L. Kwaśnicki jest radcą prawnym, członkiem Europejskiego Kolegium Doktoranckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu i Johannes Guttenberg-Universität w Mainz. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W Kancelarii Gessel kieruje grupą prawników zajmujących się prawem korporacyjnym. Aleksander Woźnicki jest adwokatem specjalizującym się w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. W Kancelarii Gessel kieruje działem procesowym. Prowadzi postępowania gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych, w których to reprezentował między innymi fundusze private equity oraz doradzał w aspektach karnych sporu pomiędzy udziałowcami jednej z największych na polskim rynku firm telekomunikacyjnych. Mówi po angielsku.

NAGRODY

■  Nagroda Adwokatury dla dziennikarza

Dziś w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się uroczystość wręczania Złotej Wagi. Jest to nagroda przyznawana przez NRA dziennikarzom. W tym roku nagrodę odbierze ksiądz profesor Remigiusz Sobański. Złote Wagi to nagrody za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i obiektywne podejmowanie tematyki prawnej w mediach.

Więcej: www.nra.pl

■  Baker & McKenzie wyróżniony w PLC

Warszawskie biuro Kancelarii Baker & McKenzie zostało nagrodzone w 14 z 15 praktyk uwzględnianych przez ranking Practical Law Company - PLC Which lawyer? w 2007 roku. Trzy praktyki zdobyły w rankingu najwyższą rekomendację. W kategorii indywidualnej ranking wyróżnił dziewięciu prawników Kancelarii Baker & McKenzie. Trzy praktyki warszawskiego biura zostały uznane według rankingu za najlepsze w Polsce - rozwiązywanie sporów, prawo farmaceutyczne oraz prawo podatkowe.

SZKOLENIA I SEMINARIA

■  Rada opolskiej OIRP organizuje szkolenie

14 listopada 2007 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Opolska Okręgowa Izba Radców Prawnych organizuje szkolenie: Elektroniczna księga wieczysta - wybrane zagadnienia. Szkolenie przeprowadzi przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu SSR p. Grzegorz Kulpa.

■  XI Dni Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Warszawskim

Od 13 do 15 listopada w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32 odbędą się XI Dni Edukacji Prawniczej organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa - ELSA Warszawa. Po raz kolejny na Uniwersytecie będą gościli przedstawiciele korporacji prawniczych, nauki, mediów oraz firm, które poszukują najzdolniejszych studentów prawa. W trakcie trzech dni studenci będą mieli okazję zapoznać się z ofertą kancelarii prawniczych, firm konsultingowych, praktyk oraz stypendiów zagranicznych. W ramach Dni Edukacji Prawniczej odbędą się także warsztaty autoprezentacji, prowadzenia rozmów z pracodawcą czy na przykład pisania cv i listu motywacyjnego.

Więcej: www.elsa.uw.edu.pl

■  OIRP w Bydgoszczy organizuje szkolenie

Planowany temat szkolenia to Przebieg postępowania cywilnego w świetle kilku nowelizacji, które weszły w życie w 2007 roku. Zajęcia poprowadzi sędzia Sądu Najwyższego - Henryk Pietrzykowski. Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

■  Szkolenie językowe dla adwokatów

Fundacja Adwokatury Polskiej zorganizowała szkolenie językowe. Wykładowcami byli praktycy: sędziowie i adwokaci mający doświadczenie w sprawach z obszaru państw UE. Uzupełnieniem wykładów był praktyczny warsztat językowy z doświadczonym tłumaczem anglistą, specjalistą z zakresu słownictwa prawniczego i ekonomicznego (business english for lawyers). Seminaria Europejskiej Akademii Adwokatury Fundacji Adwokatury Polskiej są objęte certyfikatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Odbyte szkolenia wliczają się w limit obowiązkowych dla adwokatów szkoleń rocznych.

KORPORACJE

■  Nowym prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych wybrany został Maciej Bobrowicz

Nowy prezes przez wiele lat działał w Krajowej Radzie Radców Prawnych, zaś w okresie od 2003-2007 roku był jej wiceprezesem. Przewodził delegacji samorządu radców prawnych adwokatury w CCBE (Council of Bars an Law Societes of Europe - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, 2007 rok). Kierował zespołem ds. zmian w zasadach etyki. Jest wybitnym autorytetem z dziedziny mediacji gospodarczej i mediatorem gospodarczym. Tworzył założenia do zmian kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającego mediację cywilną. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości i komisji sejmowej opracowujących te zmiany. Jest współzałożycielem i prezesem Centrów Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej, a także członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Maciej Bobrowicz jest autorem pierwszych w Polsce książek o marketingu usług prawniczych oraz mediacji gospodarczej, a także licznych publikacji na ten temat. Jest także propagatorem liberalizacji zasad etyki regulujących sposoby stosowania marketingu oraz nowej strategii informacyjnej. Przedłożył propozycje zwołania okrągłego stołu prawniczego, przy którym zasiedliby przedstawiciele rządu i samorządów prawniczych.

■  Wskazówki prawników dla rządzących

Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy oraz Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników uważają, że działania i plany polskiego rządu, który podał się do dymisji, zagrażały praworządności. Organizacje te wzywają rząd do wdrożenia sformułowanych w raporcie zaleceń, w tym do uchylenia krytykowanych rozwiązań, zagrażających w ich opinii praworządności w Polsce.