Zgodnie z propozycją Sojuszu, jeden z projektów ma m.in. dać pracodawcom możliwość sprawdzenia czy osoby, które zatrudniane są do pracy z dziećmi, nie były wcześniej karane za przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom.

Piekarska zwróciła uwagę, że obecnie osoby zatrudniane w szkole są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, ale - jak dodała - wiele zajęć z dziećmi odbywa się poza placówkami edukacyjnymi, w formie kursów czy ognisk.

"Chodzi o to, aby dzieci były absolutnie bezpieczne i osoba, która opiekuje się nimi nie była w przeszłości karana za pedofilię. Obecnie w wielu ośrodkach nikt tego nie sprawdza" - argumentowała wiceszefowa Sojuszu.

Przypomniała także, że kilka lat temu był głośny przypadek wolontariusza, który był pedofilem i opiekował się dziećmi z domu dziecka

Jak zaznaczyła, zgodnie z prawem sąd może orzec dożywotni zakaz kontaktu zawodowego z dziećmi, ale - zdaniem Piekarskiej - "jeśli pracodawca nie będzie miał mechanizmów, aby to sprawdzić, to ten przepis może być martwy".

Drugi z projektów ma umożliwić karanie osób propagujących w internecie treści i zachowania, które sami nazywają "dobrą pedofilią"

Piekarska podkreśliła, że nie ma czegoś takiego jak "dobra pedofilia", a "tego typu treści wyrządzają dzieciom wielką krzywdę". "Chodzi o to, aby można było temu zjawisku przeciwdziałać" - dodała.

"Rozważamy także projekt nowelizacji ustawy o dozorze elektronicznym, aby bransolety stosować także w stosunku do pedofilii" - podkreśliła Piekarska.

Niedawno media donosiły, że rząd chce zaproponować objęcie dozorem elektronicznym pedofilów, którzy mają sądowy zakaz zbliżania się do dzieci.

Zdaniem wiceprzewodniczącej SLD, w pierwszej kolejności dozór należałoby wprowadzić wobec osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci, a przebywających na warunkowym, przedterminowym zwolnieniu.

Piekarska: jeżeli rząd taki projekt przygotuje, to go poprzemy. Jeśli nie - to sami go zgłosimy

Ustawa o dozorze elektronicznym zakłada, że osoby skazane na kary od pół roku do roku więzienia mogą - jeśli spełnią odpowiednie kryteria - odbywać je na wolności ze stale noszoną bransoletką monitorującą miejsce pobytu. Przepisy te mają wejść w życie we wrześniu 2009 r.

Piekarska wyraziła także nadzieję, że pomysły Sojuszu zostaną poparte w Sejmie przez inne ugrupowania. Deklaruje jednocześnie, że jeśli pojawią się projekty rządowe związane z tematyką pedofilii, to klub Lewicy gwarantuje otwartość na pracę nad nimi.