Projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która wprowadza nowy model aplikacji, został przyjęty przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. Obecnie został skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

W związku z pracami nad uchwaleniem ustawy, nabór na aplikacje nie jest jeszcze prowadzony. Zostanie on ogłoszony niezwłocznie po uchwaleniu ustawy. Zakładamy, iż nastąpi to jeszcze w tym roku, na przełomie listopada i grudnia. Tak, aby z początkiem 2009 r., to jest w terminie rozpoczęcia innych aplikacji prawniczych (radcowskiej, adwokackiej i notarialnej),  rozpocząć realizację programu także i tej aplikacji.

Szkoła jest przygotowana organizacyjnie, merytoryczne i finansowo

Ponadto, informujemy, że Szkoła jest przygotowana organizacyjnie, merytoryczne i finansowo do uruchomienia naboru i prowadzenia aplikacji. Wszystko jednak zależy od tempa prac legislacyjnych.Najpóźniej we wrześniu br. na stronie internetowej Krajowego Centrum oraz w mediach zostanie opublikowany proponowany zakres przedmiotowo-tematyczny  egzaminu konkursowego oraz wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie egzekwowana od kandydatów na wspomnianą aplikację wraz z przykładowymi pytaniami testowymi i kazusami.

Wydział Informacji Ministerstwo Sprawiedliwości