W tym roku egzamin na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną odbędzie się jeszcze na dotychczasowych zasadach. Wczoraj upłynął termin przyjmowania wniosków do przystąpienia do egzaminu konkursowego. Tegoroczni absolwenci wydziałów prawa oraz osoby, które ukończyły studia prawnicze w poprzednich latach lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce, mogły złożyć wnioski o przystąpienie do konkursowego egzaminu.

- Absolwenci wydziałów prawa będą musieli rozwiązać test składający się z 250 pytań. Uzyskanie co najmniej 190 punktów będzie oznaczało przyjęcie na aplikację - mówi Iwona Kujawa, dyrektor departamentu szkolenia ustawicznego i nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Test z wiedzy

Podczas testu kandydaci będą musieli wykazać się wiedzą m.in. z zakresu prawa i postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego. Wymagana jest również znajomość zagadnień dotyczących samorządu danej korporacji prawniczej, a także warunków wykonywania zawodu i jego etyki.

Według wstępnych danych do egzaminu konkursowego na aplikacje zgłosi się więcej osób niż w ubiegłym roku.

- W tym roku kompletne dokumenty złożyło 2228 osób, natomiast niekompletne dodatkowo jeszcze 63. Do tej liczby należy doliczyć jeszcze 28 osoby, które zdały egzamin wstępny w poprzednich dwóch latach, ale skorzystały z możliwości odroczenia rozpoczęcia aplikacji i rozpoczną ją właśnie w tym roku. W zeszłym roku dokumenty złożyło 2107 osób, co przełożyło się na 1183 aplikantów I roku - informuje Sylwia Olczak z biura prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podobnie jest w innych miejscach w kraju.

Więcej kandydatów

Na aplikację radcowską w Krakowie zgłosiło się 296 (co najmniej o 100 osób więcej niż rok temu), w Lublinie - 365 (więcej o ponad 150), w Katowicach 500, a Białymstoku - 180 osób. Najwięcej chętnych do zostania adwokatem jest w Warszawie - ponad 500 osób, we Wrocławiu - 150, w Krakowie - 330, w Gdańsku - 138. Na aplikację notarialną natomiast chce się dostać w Warszawie ponad 300 osób, w Poznaniu - 71, w Łodzi - 59, w Katowicach - 63, w Białymstoku - 50. Chętnych może być jednak więcej. Zgłoszenia przyjmowane były wczoraj do ostatnich chwil, niektóre osoby zdecydowały się również na wysłanie dokumentów pocztą.

Zdaniem Agnieszki Kurach, wicedziekan w OIRP w Warszawie, o popularności aplikacji radcowskiej świadczy prestiż zawodu.

- Radca prawny działa w sferze obsługi podmiotów gospodarczych. Nie bez znaczenia jest również otwartość samorządu radcowskiego oraz wyskoki poziom szkolenia podczas aplikacji - tłumaczy Agnieszka Kurach.

Tegoroczne egzaminy odbędą się 20 września. Od 2009 roku planowane jest wprowadzenie systemu dwustopniowych jednolitych państwowych egzaminów.