SENTENCJA

Podatnik oczekując interpretacji przepisów prawa podatkowego musi precyzyjnie i jednoznacznie określić stan faktyczny.

SYGN. AKT I SA/Ol 323/07

Małżonkowie K. wystąpili o wiążącą interpretację prawa podatkowego. We wniosku wskazali, że w 1996 roku nabyli nieruchomość, na którą składały się pomieszczenia magazynowe, piwnica i kotłownia. Następnie w 2003 roku w oparciu o decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i stosowne pozwolenia zaadaptowali parter budynku na mieszkania. W wyniku prac adaptacyjnych powstało dziewięć lokali mieszkalnych. Wydzielone zostały pomieszczenia piwniczne i miejsca przy budynku. Małżonkowie jeden lokal zostawili na potrzeby własne. Ponieważ resztę mieszkań zamierzali sprzedać (jeden zbyli przed wnioskiem) zapytali, czy muszą zapłacić VAT. Ich zdaniem nie, bo jest to sprzedaż z majątku prywatnego. Nawet kilkakrotna sprzedaż składników majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dopatrzyli się w tej sprawie analogii ze sprawami i wyrokami dotyczącymi opodatkowania sprzedaży działek, argumentując, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych sprzedaż majątku osobistego opodatkowaniu VAT nie podlega.

Organy podatkowe były jednak odmiennego zdania. Racji skarżącym nie przyznał też sąd administracyjny. Jednak oddalając skargę podatników podkreślił, że decyzja z wniosku o interpretację wydawana jest w oparciu o konkretny stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę. Ani organy podatkowe, ani podatnik w toku instancji poza ten stan faktyczny wychodzić nie mogą. W rozpatrywanej sprawie skarżący we wniosku o interpretację wskazali, że sprzedają mienie prywatne, chociaż w toku postępowania zamiennie stosowano pojęcia mienie prywatne lub mienie osobiste. Zdaniem sądu jest to jednak zasadnicza różnica. Majątek osobisty zawsze jest majątkiem prywatnym, ale majątek prywatny nie zawsze jest majątkiem osobistym. W opinii sądu sporną halę magazynową skarżący nabyli do majątku prywatnego, bo przecież nie dla potrzeb osobistych. W sytuacji zaś, gdy wnioskodawca majątek określa jako prywatny, a nie osobisty, to należy wypowiedzieć się co do sprzedaży takiego właśnie majątku.

MIROSŁAWA ŁAPIŃSKA

gp@infor.pl