Część dotychczasowych kompetencji wojewody zostanie przekazana samorządowi gminnemu i powiatowemu. Regulacje te są skorelowane z nową ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Więcej pieniędzy na inwestycje

- Samorząd ma kompetencje nakazowo-rozdzielcze i jest gospodarzem w terenie. Dlatego dzięki tej ustawie dostanie więcej pieniędzy na inwestycje, a także na pomoc społeczną, np. zasiłki rodzinne - mówi Marek Wójcik, doradca ministra Grzegorza Schetyny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Samorząd uzyska jednak większą odpowiedzialność. W skali kraju będą to miliardy złotych - dodaje.

W związku ze zmianami kompetencji przeprowadzić trzeba będzie kilkanaście nowelizacji ustaw. Na przykład zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i prawie o ruchu drogowym, ustawie o ochronie przyrody.

Zmiana kompetencji

W obowiązującym systemie prawnym wójt, a także burmistrz i prezydent miasta określali wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa wywożącego śmieci. Po wejściu w życie ustawy kompetencyjnej takie uprawnienia przejdą na radę gminy. Kolejny przykład - upoważnienie do nadawania statutu wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego zostaje powierzone sejmikowi w miejsce zarządu województwa. Zezwolenia na prywatną praktykę psychologiczną będzie wydawał marszałek województwa wraz z regionalną radą psychologów. Sejmikowi województwa, a nie jak do tej pory wojewodzie, podlegać będzie tworzenie parku krajobrazowego i obszaru chronionego.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Sejmu i powinna wejść w życie w styczniu 2009 r.