RPO wystosował pismo w tej sprawie do ministra pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak.

W ocenie Rzecznika "przedstawiciele resortu pracy dokonują swobodnej interpretacji obowiązujących przepisów", co skutkuje wpisywaniem przez marszałków województw do ewidencji psychologów (uprawnionych do wykonywania badań z zakresu transportu drogowego) osób, które nie mają prawa do wykonywania zawodu psychologa.

"Marszałek posiada jedynie uprawnienia do potwierdzenia kompetencji zawodowych w zakresie uprawnień psychologa transportu, nie posiada natomiast prawa do stwierdzenia czy dana osoba nabyła kwalifikacje zawodowe psychologa" - pisze RPO. Zaznacza, że "w tej sytuacji wszystkie wpisy do ewidencji osób uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców" są nieważne.

"Konsekwencją takiego stanu prawnego może być np. kwestionowanie przez ubezpieczycieli odszkodowań z tytułu wypadków na drodze, w których jeden z uczestników był poddany badaniom psychologicznym, przeprowadzonym przez osobę nieuprawnioną" - pisze RPO i zwraca się o zmianę obowiązujących przepisów.