"W zależności od tego jakie będzie stanowisko pana prezydenta, taki będzie los rozporządzeń" - zapowiedział szef MON na konferencji po posiedzeniu rządu.

Cztery rozporządzenia precyzują zasady prowadzenia weryfikacji po 30 czerwca, kiedy pracę zakończyła komisja weryfikacyjna. Zakładają one, że powołany zostanie - maksymalnie siedmioosobowy - powołany przez ministra obrony - "zespół pełnomocników" złożony z cywilnych ekspertów i żołnierzy zawodowych. Działałby on w ramach MON, a nie jako niezależna instytucja publiczna.

Kilka tygodni temu szef MON informował, że skład zespołu jest opracowywany, ale zostanie on zatwierdzony i podany do wiadomości, gdy zaczną obowiązywać rozporządzenia. Klich zapowiadał wówczas, że zwróci się formalnie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego (wcześniej zrobił to za pośrednictwem szefa BBN), by ten wyznaczył swojego przedstawiciela w zespole.

W połowie lipca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak powiedział, że prezydent jest zwolennikiem reaktywowania prac komisji weryfikacyjnej, by ta mogła doprowadzić swoje prace do końca. Podkreślał jednocześnie, że "jest to propozycja, a pan prezydent jest otwarty na rozmowy; mogą pojawić się inne". "Porozmawiajmy o nich, niczego nie przesądzając zawczasu" - apelował.

Stasiak wtedy pytany przez PAP czy prezydent zawetuje ustawę odparł: "nie mówmy o wecie; myślmy o rozwiązaniach pozytywnych, taka jest wola pana prezydenta, żeby weryfikację zamknąć - porządnie, szybko i sprawnie".

Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane 30 września 2006 r.

Weryfikacja na mocy nowych regulacji ma odbywać się według dotychczasowych zasad - oświadczenia złożone przez byłych żołnierzy WSI będą brane pod uwagę i konfrontowane z materiałem zgromadzonym przez służby oraz komisję weryfikacyjną. Na tej podstawie zespół będzie przygotowywał stanowisko - pozytywne lub negatywne. Projekty przewidują, że osoby, które podały nieprawdziwe informacje w oświadczeniu, nie będą mogły ubiegać się o przyjęcie do SKW i SWW.

Pod koniec lipca Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji przepisów wprowadzających Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Przywraca ona przepis, zgodnie z którym żołnierzy b. WSI, którzy nie wystąpili o przyjęcie do nowych służb lub których nie przyjęto do SWW i SKW - m.in. z powodu braku weryfikacji - nie można wyznaczać na stanowiska służbowe w sądach i prokuraturach wojskowych, żandarmerii, jednostkach rozpoznania i zwiadu. Ma to uchronić te instytucje przed osobami bez właściwych kwalifikacji.

Nowelizacja zakłada ponadto, że żołnierze b. WSI, którzy wystąpili o weryfikację, ale nie zostali jej poddani, będą mogli pozostawać w rezerwie kadrowej dłużej niż ustawowe dwa lata.

Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane 30 września 2006 r., w ich miejsce powołano SKW i SWW. 30 czerwca bieżącego roku minął okres działania komisji weryfikacyjnej, której zadaniem było sprawdzanie prawdziwości oświadczeń b. oficerów WSI ubiegających się o pracę w nowych służbach na temat znanych im bezprawnych działań WSI.