■  PRECEDENSOWY POZEW POLAKA PRZECIWKO NIEMCOM. Sąd Najwyższy postanowił, że właściwym do rozpatrzenia precedensowego pozwu, skierowanego przeciw państwu niemieckiemu przez syna ofiary hitlerowskich eksperymentów medycznych jest Sąd Okręgowy w Warszawie. Bowiem według prawa cywilnego, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy nie można ustalić właściwości sądu, Sąd Najwyższy wyznacza sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. SN nie rozpatruje sprawy merytorycznie. Sprawa dotyczy grafika z Warszawy, który żąda w pozwie od niemieckiego ministra finansów 200 tys. zł zadośćuczynienia i 2 tys. zł miesięcznej renty. Cierpi on bowiem na tzw. syndrom drugiej generacji (ma zaburzenia psychiczne i fizyczne). Jego ojciec Jerzy był ofiarą zbrodniczych eksperymentów medycznych w niemieckich obozach koncentracyjnych.

więcej www.sn.pl

■  ZMIANY W REGULAMINIE SENATU. Senat, który dziś będzie kontynuować inauguracyjne posiedzenie, zajmie się zmianami w regulaminie i powoła stałe komisje. Senatorowie zastanawiają się bowiem m.in. nad przeniesieniem spraw polityki informacyjnej państwa, etyki mediów i środków przekazu z Komisji Kultury do Komisji Samorządu i Administracji. Rozwiązanie takie przewiduje poprawka do projektu zmian w regulaminie Senatu, którą zaproponowała we wtorek Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

więcej www.senat.gov.pl

■  WEJŚCIE DO STREFY SCHENGEN JUŻ 21 GRUDNIA. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych zdecydowali o rozszerzeniu strefy Schengen o dziewięć nowych krajów UE, w tym o Polskę. Kontrole na granicach lądowych mają zniknąć w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 r. Zgodnie z decyzją ministrów, w nocy z 20 na 21 grudnia zniesione zostaną kontrole na granicach lądowych między dziewięcioma nowymi państwami członkowskimi UE, tj. Polską, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią, Węgrami, oraz pomiędzy nimi a dotychczasowymi członkami strefy Schengen. Taka decyzja oznacza, że państwa wstępujące do strefy Schengen spełniły już wszystkie wymogi.

■  ODSZKODOWANIE DLA SPADKOBIERCÓW PRZEŚLADOWANEGO. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził ponad 350 tys. złotych odszkodowania i zadośćuczynienia dla spadkobierców Tadeusza Nowaka, działacza ludowego i współpracownika Stanisława Mikołajczyka, prześladowanego przez UB i więzionego w latach PRL. Tadeusz Nowak był przedwojennym działaczem ludowym tworzącym struktury Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, w czasie wojny tworzył Bataliony Chłopskie a po wojnie, jako współpracownik premiera Stanisława Mikołajczyka, współtworzył Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce. W 1946 roku został posłem do Krajowej Rady Narodowej, a w 1947 r. posłem na Sejm Ustawodawczy.

KR