Stowarzyszenie Suwerennego Zakonu Rycerzy Chrystusa, które uważa się za spadkobierców templariuszy, domaga się od papieża Benedykta XVI rehabilitacji zakonu, rozwiązanego przez Klemensa V.

Stowarzyszenie poinformowało w niedzielę, że skierowało do sądu w Madrycie skargę w tej sprawie.

Oprócz rehabilitacji zakonu samozwańczy spadkobiercy domagają się sądowego uznania, że doszło do konfiskaty ogromnego majątku templariuszy, wartego na dzisiejsze warunki 100 miliardów euro.

Ale jego zwrotu nie żądają od Ojca Świętego. Wyjaśnili, że "żadną miarą nie chcą bankructwa Kościoła katolickiego". Skargę sformułowano przeciwko samemu papieżowi jako następcy Klemensa V, nie przeciwko szefowi państwa watykańskiego.

Według stowarzyszenia templariusze mieli 9000 nieruchomości w całej Europie, nie licząc praw i przywilejów gospodarczych. Ich dobra znajdowały się w Hiszpanii, Francji, Anglii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Luksemburgu, a także w Polsce.

Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (łac. Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis) powstał w 1118 roku w Ziemi Świętej. Rycerze-zakonnicy zobowiązali się bronić pielgrzymów i chronić szlaki pielgrzymkowe. Od ówczesnego króla Jerozolimy Baldwina II otrzymali na siedzibę skrzydło pałacu, przylegające do dzisiejszego meczetu al-Aksa, czyli dawnej świątyni Salomona. Stąd wzięła się potoczna nazwa zakonu.

Kiedy Królestwo Jerozolimskie upadło w 1291 roku, templariusze przenieśli się do Francji. Jej król, Filip IV Piękny, miał u nich wielkie długi. Doprowadziło to do słynnego procesu w 1307 roku, w wyniku którego wielkiego mistrza Jakuba de Molay i 54 innych dostojników zakonnych spalono na stosie. Zarzucono im herezję, świętokradztwo, czary, rozpustę i spiskowanie z Saracenami.

Ulegając naciskom, papież Klemens V rozwiązał zakon w 1312 roku. Dobra templariuszy przekazano joannitom, a część majątku we Francji zagarnął król.

Templariuszom w Portugalii pozwolono na utworzenie nowego zakonu - Zakonu Rycerzy Chrystusa - który przejął posiadłości templariuszy. W Aragonii majątek zakonu został przekazany nowo utworzonemu Zakonowi Rycerzy z Montesy.

Dzieło templariuszy i joannitów - obronę chrześcijan wobec muzułmanów oraz pomoc chorym, rannym i pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej - kontynuowali kawalerowie maltańscy - Suwerenny Rycerski Zakon Świętego Jana Jerozolimskiego Szpitalników zwany Rodyjskim i Maltańskim.

Do Polski templariuszy sprowadził około 1155 roku książę Henryk Sandomierski (syn Bolesława Krzywoustego) wracający z krucjaty. Miał im nadać Opatów z 16 wsiami. W Polsce templariusze posiadali najprawdopodobniej dziewięć komandorii: w Rurce, Chwarszczanach, Leśnicy, Oleśnicy Małej, Czaplinku, Myśliborzu, Wielowsi i Wałczu.