Lech Kaczyński mówił, że szedł do wygranych wyborów z określonymi hasłami. Mówiąc o projektach ustaw zdrowotnych, zaznaczył, że będzie konsekwentnie zgłaszał weto do ustaw, które będą naruszały wizję Polski solidarnej, która przeciwstawia się wizji Polski liberalnej.

Lech Kaczyński podkreślił, że korzysta z prawa niepodpisywania ustawy niezmiernie rzadko

Przypomniał, że w czasie rządów AWS-u Aleksander Kwaśniewski zawetował dwadzieścia kilka ustaw. Prezydent powiedział również, że jest daleko bardziej aktywny od swojego poprzednika w opracowywaniu ustaw. Argumentował, że przygotował więcej projektów niż jego poprzednik przez całą pierwszą kadencję i niewiele mniej niż Aleksander Kwaśniewski w ciągu dziesięciu lat urzędowania.

L. Kaczyński: modą ostatnich miesięcy stało się kwestionowanie konstytucyjnych uprawnień prezydenta

Zaznaczył, że w polskiej polityce brak jest jednolitych norm. Zdaniem prezydenta względem niego nie przestrzega się żadnych standardów, gdyż jest niewygodny dla politycznych przeciwników. Podobna sytuacja - mówił prezydent - ma miejsce w relacjach rządu z częścią opozycji