Właściciel Huty Częstochowa, Związek Przemysłowy Donbassu ISD, pozwał Komisję Europejską do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - dowiedział się kanał TVP Info. Związek Przemysłowy Donbassu uważa, że KE niesłusznie nakazała zwrot pomocy finansowej przyznanej Hucie.

Z informacji uzyskanych przez serwis internetowy tvp.info wynika, że sędziowie pierwszej instancji zajmą się polską hutą 2 września.

Chodzi o pomoc na restrukturyzację zakładu przyznaną mu przez polski rząd jeszcze przed prywatyzacją.

UE uznała pomoc za niezgodną z unijnymi przepisami i nakazała zwrot pieniędzy

Pomoc musiał jednak zwrócić już nowy właściciel, czyli ISD Polska. – Unijne przepisy niestety mówią wyraźnie - najpierw trzeba zapłacić wymaganą sumę, a dopiero później można się skarżyć do sądu – wyjaśnia Jacek Łęski, rzecznik ISD Polska.

Jak czytamy w skardze do Trybunału, właściciel huty twierdzi, że pomoc była zgodna z unijnym prawem, a do tego Komisja Europejska oparła swoją decyzję na błędnej interpretacji traktatu o wejściu Polski do Unii.