Sąd zezwolił na wykreślenie ze statutu dotychczasowego określenia zbiorów Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich "jako historycznej, nierozerwalnej całości". Wykreślone też zostało słowo "niezbywalne".

W praktyce oznacza to, że przedmioty znajdujące się w kolekcji w przyszłości mogą zostać nie tylko podzielone, ale nawet sprzedane.

Da Vinci, Rembrandt, Cranach...

W zbiorach Czartoryskich znajdują się dzieła sztuki tej miary, co "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci czy "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta. A także dzieła takich mistrzów jak m.in.: Lucas Cranach starszy, Pieter Brueghel młodszy, Lorenzo Lotto czy Jacob Jordaens.

Kolekcja Czartoryskich należy do jednej z najbogatszych w zbiory kolekcji prywatnych w Europie.

Przed wojną do zbiorów należał również niezwykle cenny "Portret młodzieńca" Rafaela, który jednak zaginął bezpowrotnie w 1945 r.

TS