Nowelizacja zmienia ustawy o podatku akcyzowym oraz o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Autorzy nowelizacji podkreślali, że obowiązujące do tej pory przepisy nie uwzględniają specyfiki małych winnic. Nakładają na nie takie same obowiązki, jak na wielkich importerów wina.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Główną barierą uniemożliwiającą małym winnicom legalną działalność jest konieczność produkcji i magazynowania wina w składzie podatkowym. Kolejne ograniczenia to obowiązek posiadania przez winnice specjalnego laboratorium.

Nowelizacja ustawy o akcyzie ma na celu zwolnienie małych winiarni - wytwarzających rocznie do 1000 hl wina gronowego z winogron pochodzących z własnych upraw - z obowiązku uzyskania statusu składów podatkowych. Z kolei nowelizacja "ustawy winiarskiej" ma znieść obowiązek posiadania laboratorium.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.