SZKOLENIA

■  OIRP w Poznaniu organizuje szkolenie w Kaliszu

9 listopada poznańska OIRP organizuje szkolenie. Temat spotkania to: Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o kosztach sądowych, a także wybrane zagadnienia związane z procedurą cywilną oraz prawem rodzinnym. Spotkanie odbywać się będzie w siedzibie Starostwa Powiatu Kaliskiego w Kaliszu.

■  Szkolenie zawodowe adwokatów izby gdańskiej

W dniach 16-18 listopada 2007 r. odbędzie się szkolenie zawodowe adwokatów izby gdańskiej. Szkolenie odbędzie się w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym ORLE w Gdańsku-Sobieszowie. W programie przewidziano, m.in. wykład SSR Hanny Czerniak-Wołochowskiej i SSR Doroty Kołodziej.

OIRP W KIELCACH ORGANIZATOREM SZKOLENIA

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. organizuje szkolenie dla członków samorządu radcowskiego obejmujące aktualne zagadnienia prawa i świadczenia pomocy prawnej. Szkolenie odbędzie się w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Przedwiośnie w Mąchocicach k. Kielc. Wykładowcami będą sędziowie SN i NSA.

WIZYTA STUDYJNA IRLANDZKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW

W dniach 8-11 listopada 2007 r. warszawska Komisja Zagraniczna OIRP będzie gościła przedstawicieli Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawników. Komisja Zagraniczna zaprasza do udziału w wizycie studyjnej przedstawicieli ISP członków samorządu, a zwłaszcza aplikantów. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z mec. Maciejem Sawickim.

Więcej www.oirp.waw.pl

PKPP LEWIATAN WYSTĄPIŁA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE ZŁOTEJ AKCJI

29 października PKPP Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie złotej akcji z ustawą o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego znalazła się Telekomunikacja Polska. Zdaniem PKPP Lewiatan istnieje brak wszelkich podstaw faktycznych i prawnych do umieszczenia TP na projektowanej liście spółek.

GORZOWSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PRAWNIKÓW

18 listopada 2007 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się regionalny turniej piłki nożnej prawników Iustitia CUP 2007 organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

APEL NRA DO PO

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło się z apelem do zarządu Platformy Obywatelskiej o to, aby wypełniając mandat umacniała status społeczeństwa obywatelskiego - między innymi poprzez umożliwienie samorządom zawodów zaufania publicznego działania na rzecz rozwoju państwa. Prezydium NRA wyraziło nadzieję, że współpraca dla dobra Polski będzie wspólnym celem adwokatury i przyszłego rządu oraz parlamentu.

AWANS W CHADBOURNE & PARKE

Mariusz Stawiarczyk, do tej pory partner warszawskiego biura Chadbourne & Parke, został partnerem Chadbourne & Parke LLP, międzynarodowej firmy prawniczej z siedzibą w Nowym Jorku. Mariusz Stawarczyk reprezentuje międzynarodowych i krajowych deweloperów, inwestorów instytucjonalnych oraz fundusze private equity w różnorodnych transakcjach dotyczących biurowców, centrów handlowych, obiektów magazynowych, budynków mieszkalnych i innych obiektów na terenie całej Polski. Do roku 1992 pełnił funkcję zastępcy attaché handlowego w Ambasadzie Polskiej w Norwegii, a wcześniej pracował jako radca prawny i koordynator zespołu w departamencie prawnym Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie brał udział w negocjowaniu umów międzynarodowych. Mariusz Stawiarczyk ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

NOWY PRAWNIK W CHAŁAS I WSPÓLNICY

Do zespołu Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy dołączył radca prawny Andrzej Krawczyk. Mecenas Krawczyk specjalizuje się w prawie gospodarczym, procesowym i prawie papierów wartościowych. Doradzał na rzecz polskich inwestorów, poszukujących źródeł finansowania na rynku AIM oraz private placement przy współpracy z giełdą London Stock Exchange oraz uczestniczył w przygotowywaniu due diligence dla projektów private placement, a także dla emisji rynku AIM. Świadczył pomoc prawną dla korporacji ubiegających się o zwrot podatku VAT z Hiszpanii, Francji, Szwecji i Norwegii. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji w miesięczniku Prawo Unii Europejskiej w Praktyce.

KANCELARIA GLN DORADZAŁA ZAGRANICZNEMU BANKOWI INWESTYCYJNEMU

Departament podatków Kancelarii Prawnej GLN doprowadził do uznania stanowiska swojego klienta za prawidłowe i zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że zawarta pod prawem luksemburskim nienazwana umowa cywilnoprawna dotycząca obrotu wierzytelnościami wykonywanymi w Polsce i oparta o mechanizm subrogacji (w rozumieniu tego prawa) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako czynność niewymieniona w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem zawartym w artykule 1 ustęp 1 ustawy o PCC.

Sprawa ma precedensowy charakter, gdyż dotyczy styku przepisów międzynarodowego prawa prywatnego oraz przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych.

PUBLIKACJA RAPORTU CCBE

Dziś odbędzie się konferencja poświęcona prezentacji Raportu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) na temat stanu poszanowania prawa w Polsce. Delegacja prawników europejskich przez kilka tygodni przyglądała się warunkom prawym wykonywania zawodów prawniczych w Polsce, których zaniepokoiło kilka zjawisk, jak np. propozycja resortu sprawiedliwości odebrania sądownictwa dyscyplinarnego samorządom czy też wprowadzenie maksymalnych stawek za czynności adwokackie i radcowskie. Organizatorem konferencji jest Krajowa Rada Radców Prawnych.

NOWY PARTNER BAKER & MCKENZIE

Jerzy Martini, doradca podatkowy specjalizujący się w podatku od towarów i usług, został partnerem kancelarii Baker & McKenzie. Nominacje na lokalnych partnerów otrzymały jeszcze cztery osoby specjalizujące się w prawie pracy, nieruchomościach, fuzjach i przejęciach oraz energetyce.

OLEJNICZAK & PARTNERS W NOWYM BIURZE

Firma Olejniczak & Partners, założona przez Barbarę Olejniczak, przeniosła się do nowego lokalu przu ul. Nowy Świat 7 w Warszawie. Kancelaria specjalizuje się w prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości oraz świadczy pełną obsługę prawną zagranicznym inwestorom działającym na polskim rynku nieruchomości. Firma reprezentuje klientów z Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii i Austrii.

KKPW UFUNDOWAŁA STYPENDIA DLA STUDENTÓW PRAWA

Kancelaria prawna Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór - Adwokaci ufundowała stypendium dla studentów prawa uczelni w Krakowie. Będzie ono przyznawane na okres roku akademickiego i jest przeznaczone dla studentów III, IV i V roku prawa. Do pomocy w wyborze stypendystów zaangażowano polskie Biuro Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa - ELSA Kraków.