Jakkolwiek występują przypadki, gdy doradcy podatkowi i radcowie prawni (adwokaci) konkurują (ci ostatni są ex lege uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego), jest to zjawisko sporadyczne i zdrowe. Inny jest bowiem obszar kluczowych kompetencji przedstawicieli obydwu zawodów. Wielu doradców podatkowych jest z wykształcenia ekonomistami; a nawet ci, którzy nie są, zwykle lepiej orientują się w sferze finansowej przedsiębiorstw niż przedstawiciele zawodów prawniczych. Tego rodzaju wiedza jest niezbędna przy doradztwie podatkowym, w szczególności w takich jego obszarach, jak analiza podatkowa, ceny transferowe, optymalizacja podatkowa czy przeprowadzanie podatkowych due diligence. Z kolei doradzając przedsiębiorcom, radcowie prawni i adwokaci - z wykształcenia prawnicy - specjalizują się raczej w twardych gałęziach prawa, jak prawo handlowe i cywilne. Jeśli zatem mówić o symbiozie w przypadku współpracy między ww. zawodami, to specyficznej - takiej, gdzie korzyści czerpie przede wszystkim trzecia strona: klient.

Truizmem jest twierdzić, iż doradztwo prawne dla biznesu wymaga specjalizacji. Odpowiedzią na wymagania przedsiębiorców odnośnie do doradztwa w zakresie rozliczeń podatkowych było powstanie w 1994 roku nowego zawodu - doradców podatkowych. Było to konieczne, ponieważ prawo podatkowe jest bardzo specyficznym działem prawa finansowego. Interdyscyplinarnym - doradcy podatkowemu niezbędna jest wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości i prawa. Zmiennym - żaden inny dział prawa nie wymaga tak pilnego śledzenia ciągle modyfikowanych ustaw i aktów wykonawczych. Internacjonalnym - wymaga znajomości innych systemów prawnych (chociażby w celu minimalizacji obciążeń podatkowych transakcji transgranicznych czy optymalizacji wykorzystującej inne rezydencje podatkowe).

Co można zatem ostatecznie powiedzieć o przydatności współpracy między doradcami podatkowymi a radcami prawnymi i adwokatami? To aksjomat i dlatego korzyści wynikających z tej współpracy nie wypada dowodzić na siłę.

PAWEŁ TOMCZYKOWSKI

doradca podatkowy, partner w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy. Specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz doradztwie w zakresie specjalnych stref ekonomicznych