Wzmacniający się złoty i słabnący dolar skłania coraz więcej osób mieszkających na przykład w USA i Kanadzie do rozważań, czy nie wrócić do Polski. Jeśli się na to zdecydują, mogą przywieźć ze sobą osobiste mienie. Skorzystają wtedy z ulg celnych.
Wracając z emigracji z krajów spoza UE, można w ramach tzw. mienia przesiedleńczego przywieźć do kraju przedmioty zakupione za granicą i nie zapłacić cła. Nie trzeba też płacić podatku VAT i akcyzy.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przywóz mienia przesiedleńczego spoza krajów Unii odbywa się na zasadach uregulowanych we wspólnotowym kodeksie celnym i rozporządzeniu Rady EWG nr 918 z 1983 r. Są one bardziej korzystne niż przepisy wcześniej obowiązujące Polaków.