■  PREMIER W SPRAWIE DZIENNIKARZY. Jarosław Kaczyński skrytykował postanowienie sądu w sprawie zatrzymania na 48 godzin i doprowadzenia na rozprawę dwojga dziennikarzy. Premier uznał, że sprawa ta jest niezwykle ważna dla przyszłości demokracji w Polsce. Chodzi o proces karny z oskarżenia prywatnego dotyczący pomówienia, wytoczony redaktorom naczelnym Gazety Polskiej przez telewizję TVN. Premier powiedział, że mamy do czynienia z politycznym prześladowaniem ludzi, którzy nie zgadzają się z poglądami, jakie głosi większość mediów i nowa ekipa rządowa.

Więcej www.rpo.gov.pl

■  ZMIANA SZEFA ABW. Pełniącym funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został podpułkownik Jerzy Kiciński. Zastąpił on na tym stanowisku, Bogdana Święczkowskiego. Nowy szef ABW jest funkcjonariuszem służb specjalnych od 1991 roku. Wcześniej pracował w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa, zaś po jego rozwiązaniu w ABW.

■  ZARZUTY POPEŁNIENIA ZBRODNI KOMUNISTYCZNEJ. Zarzut bezprawnego pozbawienia wolności dwóch osób w 1985 roku przedstawił krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Mężczyźnie zarzucono dokonanie zbrodni komunistycznej polegającej na tym, że 2 maja 1985 r. w Krakowie, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, razem z innymi osobami dopuścił się bezprawnego pozbawienia wolności dwójki działaczy opozycji.

Więcej www.ipn.gov.pl

■  UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest w postępowaniu upadłościowym uwzględniana na liście wierzytelności z urzędu także wtedy, gdy wierzyciel nie jest wierzycielem osobistym upadłego, odsetki od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką podlegają zaspokojeniu z przedmiotu zabezpieczenia za okres dwóch lat przed przeniesieniem tego prawa na nabywcę. Tej treści uchwałę podjął Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 91/07.

KR