Właściciel lokalu ponosi wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Przed nadmiernymi podwyżkami opłat może bronić się, zaskarżając do sądu uchwałę właścicieli podjętą w tej sprawie.
Członek wspólnoty mieszkaniowej korzysta ze swojego lokalu oraz współkorzysta z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Ma prawo użytkować strych, piwnicę, korytarz, schowek na wózki i inne pomieszczenia wspólne.
Ponosi jednak wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, które nie znajdują pokrycia w pożytkach i innych dochodach uzyskiwanych przez wspólnotę. Uczestniczy też w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Natomiast właściciele lokali użytkowych mogą zostać obciążeni wyższymi kosztami.