Komisja Europejska zaleca państwom należącym do UE, aby dozwolony poziom alkoholu we krwi kierowców nie przekraczał 0,5 proc w wydychanym powietrzu. W niektórych krajach nie zezwala się na prowadzenie samochodu po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu.
Zasady prowadzenia pojazdów mechanicznych w Polsce reguluje ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zgodnie z nią na polskich drogach można poruszać się z następującą prędkością:
• na terenie zabudowanym w godz. od 5 do 23 - do 50 km/h
• na terenie zabudowanym w godz. od 23 do 5 - do 60 km/h
• poza terenem zabudowanym - do 90 km/h
• w strefie zamieszkania - do 20 km/h
• na drodze ekspresowej dwujezdniowej - do 110 km/h
• na drodze ekspresowej jednojezdniowej - do 100 km/h
• na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach w każdą stronę - do 100 km/h
• na autostradach - do 130 km/h
Jeżeli chodzi o obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to dotyczy on wszystkich osób podróżujących samochodem. Nie ma przy tym znaczenia, czy siedzimy z przodu czy z tyłu. Natomiast dzieci do 12 lat, które nie przekraczają 150 cm wzrostu, muszą być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci. Dzieci starsze niż 12 lat lub wzrostu powyżej 150 cm używają pasów bezpieczeństwa. Podróżując po Polsce, musimy pamiętać o konieczności jeżdżenia z włączonymi światłami przez cały rok, zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie wolno jednocześnie prowadzić i rozmawiać przez telefon komórkowy, chyba że korzystamy z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Jeżeli podróżujemy samochodem, musimy upewnić się, czy nie parkujemy w niedozwolonym miejscu, a także czy nie jesteśmy zobowiązani uiścić opłaty za postój samochodu. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi u kierowcy to 0,2 promila. Przy przekroczeniu 0,5 mg/l alkoholu we krwi mamy już do czynienia z przestępstwem, które może podlegać karze pozbawienia wolności do dwóch lat. Pojazdy poruszające się po polskich drogach powinny być wyposażone w gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. W samochodzie musi także znajdować się apteczka.
ZASADY RUCHU DROGOWEGO W KRAJACH UE

Austria

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowców to maksymalnie 0,5 promila. Ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym wynosi: 50 km/h, poza obszarem zabudowanym: 100 km/h, po autostradach można się poruszać z maksymalną prędkością 130 km/h. Dzieci do lat 12 i 150 cm wzrostu mogą być przewożone tylko z tyłu, w pasach dla dzieci.

Belgia

Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Górne limity prędkości: na autostradach - 120 km/h, na drogach szybkiego ruchu - 90 km/h, na innych drogach na obszarze niezabudowanym - 70 km/h, na obszarze zabudowanym - 50 km/h. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach.

Bułgaria

W terenie zabudowanym nie można przekraczać 50 km/h, poza terenem zabudowanym - 90 km/h, a na autostradach maksymalna dozwolona prędkość to 130 km/h. Niedozwolone jest prowadzenie pojazdu, jeżeli poziom alkohol we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila. Dzieci do lat 12 należy przewozić na tylnym siedzeniu.

Cypr

Obowiązuje ruch lewostronny. Na trasach dwupasmowych można jechać do 100 km/h i do 80 km/h na innych drogach poza miastem. Na terenie zabudowanym nie można przekraczać 50 km/h. Pasy na przednich siedzeniach muszą być zapięte tylko podczas jazdy poza miastem. Dzieci do lat pięciu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu. Nie należy siadać za kółkiem, jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,39 proc. w wydychanym powietrzu.

Czechy

Nie wolno przekraczać 50 km/h w terenie zabudowanym, poza miastem można jechać do 90 km/h, a na autostradach do 130 km/h. Dzieci do 36 kg i 150 cm wzrostu mogą podróżować tylko w fotelikach. Nie można prowadzić po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. Jest całoroczny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania.

Dania

Maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h, poza terenem zabudowanym 80 km/h, a na autostradach 110 km/h. Dzieci poniżej trzech lat należy przewozić w foteliku przystosowanym do jego rozmiarów. Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat mogą podróżować w tzw. uprzęży lub przypięte specjalnymi pasami bezpieczeństwa, na podwyższonym siedzisku. Dopuszczalna zawartość alkoholu w krwi kierowcy wynosi 0,2 promila.

Estonia

Maksymalna dozwolona prędkość, z jaką możemy się poruszać w Estonii, wynosi do 50 km/h w mieście, a poza nim 90 km/h. Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.

Finlandia

Obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym - 50 km/h, na drogach szybkiego ruchu 80-100 km/h. Dzieci mogą podróżować na przednich siedzeniach tylko w foteliku lub zabezpieczone pasami bezpieczeństwa dopasowanymi do rozmiarów dziecka. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,05 proc.

Francja

W terenie zabudowanym można poruszać się z prędkością do 50 km/h. Na drogach zwykłych poza miastem można jechać do 90 km/h, na dwupasmowych drogach szybkiego ruchu (RN) do 110 km/h, a na autostradach do 130 km/h. W czasie deszczu limity obniżają się do 80 km/h na drogach zwykłych, 100 km/h na drogach szybkiego ruchu i 110 km/h na autostradach. Osoby, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata, nie mogą przekraczać 110 km/h na autostradzie i 80 km/h na zwykłej drodze. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi to 0,5 promila. Dzieci do lat 12 lub mające mniej niż 150 cm wzrostu mogą jeździć na przednim siedzeniu tylko w foteliku.

Grecja

Dozwolone prędkości wynoszą: 50 km/h na terenie zabudowanym, 90 km/h dla samochodów osobowych poza terenem zabudowanym, 120 km/h na autostradach. Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,5 promila. Dzieci do lat dziesięciu nie mogą siedzieć na przednim siedzeniu.

Hiszpania

Na obszarze zabudowanym można poruszać się z prędkością do 50 km/h, poza obszarem zabudowanym nie wolno przekraczać 90 km/h, na drogach ekspresowych 100 km/h, a na autostradach dozwolona prędkość to 120 km/h. Dzieci do 12 lat mogą podróżować w foteliku lub na tylnym siedzeniu. Kierowcy, których zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, nie mogą prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.

Holandia

Maksymalna prędkość na autostradach to 120 km/h. Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h grozi skonfiskowaniem samochodu, odebraniem prawa jazdy i oddaniem sprawy do sądu. Dzieci do trzech lat muszą być przewożone w specjalnie przystosowanym do ich rozmiarów foteliku. Osoby o wzroście do 135 cm powinny podróżować w specjalnie przystosowanym do ich rozmiarów foteliku. Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,5 promila.

Irlandia

W Irlandii występują następujące ograniczenia prędkości: na drogach krajowych do 100 km/h, na ekspresowych do 120 km/h, na regionalnych oraz lokalnych do 80 km/h. Natomiast na obszarze zabudowanym nie należy przekraczać 50 km/h. Dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila. Dzieci do 12 roku życia nie mogą być przewożone na przednich siedzeniach.

Litwa

Nie należy przekraczać 50 km/h na obszarze zabudowanym, 100 km/h poza terenem zabudowanym, a na autostradzie nie można jeździć szybciej niż 130 km/h. Natomiast w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia na autostradach można jeździć z prędkością do 110 km/h. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach na tylnym siedzeniu pojazdu. Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera, ale tylko w specjalnych fotelikach. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,4 promila.

Luksemburg

Obowiązują następujące górne limity prędkości: na autostradach - 130 km/h, na drogach szybkiego ruchu - 100 km/h, na innych drogach na obszarze niezabudowanym - 70 km/h, na obszarach zabudowanych - 50 km/h. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila.

Łotwa

Na Łotwie nie należy przekraczać następujących limitów prędkości: w mieście 50 km/h, poza miastem 90 km/h. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu po spożyciu nawet nieznacznej ilości alkoholu. Dzieci poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w specjalnym foteliku lub zabezpieczone pasem bezpieczeństwa przystosowanym do ich rozmiarów.

Malta

Na Malcie można jeździć samochodem z maksymalną prędkością 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz 80 km/h poza obszarem zabudowanym. Dzieci do lat 12 muszą być przewożone w specjalnych fotelikach.

Niemcy

Można jeździć w terenie zabudowanym do 50 km/h. Natomiast poza nim dozwolona prędkość to 100 km/h na zwykłych szosach i 130 km/h na dwupasmowych drogach szybkiego ruchu. Niemcy są jedynym krajem w Europie, w którym na autostradach nie ma ograniczenia prędkości. Zalecana maksymalna prędkość to 130 km/h. Dzieci poniżej 12 lat muszą siedzieć na tylnym siedzeniu. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy - 0,5 promila.

Portugalia

Dozwolona prędkość w Portugalii dla pojazdów osobowych to: na obszarze zabudowanym do 50 km/h, poza obszarem zabudowanym do 90 km/h, a na autostradach do 120 km/h. Nie należy siadać za kółkiem, jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 mg/litr. W przypadku zatrzymania kierowca karany jest wysokim mandatem, upomnieniem, odebraniem prawa jazdy lub pozbawieniem wolności, w zależności od zawartości alkoholu we krwi. Zabronione jest przewożenie dzieci poniżej 12 lat na przednim siedzeniu.

Rumunia

W Rumunii dopuszczalna maksymalna prędkość dla samochodów na terenie niezabudowanym wynosi 90 km/h, na terenie zabudowanym 50 km/h, a na autostradach - 120 km/h. Nie wolno jeździć po spożyciu alkoholu. Dzieci do lat 12 nie mogą być przewożone na przednich siedzeniach pojazdu.

Słowacja

Dozwolona prędkość dla samochodów osobowych wynosi w terenie zabudowanym 60 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h, na drogach szybkiego ruchu 100 km/h, a na autostradach 130 km/h. Słowackie przepisy ruchu drogowego nie zezwalają na prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Dzieci do 12 lat i 150 cm wzrostu mogą podróżować tylko na tylnym siedzeniu.

Słowenia

Maksymalna dozwolona prędkość, z jaką można jeździć, to 60 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h na obszarze niezabudowanym, 100 km/h na drogach szybkiego ruchu i 120 km/h na autostradach. Dzieci do 12 roku życia nie mogą podróżować na przednim siedzeniu. Dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila.

Szwecja

Obowiązują następujące ograniczenia prędkości: na terenach o zwartej zabudowie do 50 km/h, na terenach zabudowanych w pobliżu szkół do 30 km/h, poza terenem zabudowanym do 70, 90 lub 110 km/h - zależnie od standardu drogi. Prędkość ma być zawsze dostosowana do warunków na drodze oraz pogodowych. Stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,2 promila. Szwedzkie przepisy nakazują przewozić dzieci do szóstego roku życia w fotelikach.

Węgry

Na węgierskich autostradach nie należy przekraczać 130 km/h, na drogach I klasy 110 km/h, a na innych drogach 90 km/h. W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Niedopuszczalne jest przekroczenie we krwi kierowcy 0,00 promila. Na przednim siedzeniu nie wolno przewozić dzieci poniżej 12 roku życia.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii występują następujące ograniczenia prędkości: 50-65 km/h w terenie zabudowanym, 110 km/h na autostradach i drogach dwupasmowych oraz 80 km/h na większości pozostałych dróg. Dzieci w wieku do trzech lat można przewozić na przednim oraz tylnym siedzeniu, ale tylko w specjalnych fotelikach. Natomiast dzieci w wieku od 3 do 11 lat i wzroście poniżej 150 cm mogą być przewożone na przednim siedzeniu wówczas, gdy jest ono wyposażone w urządzenia zabezpieczające. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila.

Włochy

We Włoszech można się poruszać w terenie zabudowanym z prędkością do 50 km/h, poza terenem zabudowanym do 90 km/h, na drogach ekspresowych do 110 km/h, a na autostradach nie należy przekraczać 130 km/h. Dzieci do lat 12 oraz poniżej 150 cm wzrostu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu, jeżeli nie jest ono wyposażone w fotelik. Dozwolony poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila.