Wydzielająca się wspólnota mieszkaniowa powinna rozliczyć się ze spółdzielnią z poniesionych przez nią kosztów remontów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spółdzielnia dokumentowała obrót środkami funduszu remontowego. Obowiązek prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków z funduszu remontowego istnieje od 31 lipca 2007 r.
Remonty spółdzielczych budynków to inwestycje rozłożone w czasie. Trzeba zazwyczaj czekać wiele lat na odnowienie podrapanych klatek, wymianę wind czy ocieplenie budynku. Jednocześnie każdy spółdzielca jest zobowiązany do płacenia składek na fundusz remontowy i dokładania się do modernizacji nieruchomości, w których nie mieszka.
- Suma wpłat od mieszkańców danego budynku nie pozwala zazwyczaj na wykonanie zaplanowanych prac remontowych. Środki pochodzą więc ze wspólnego konta remontowego, zaś zadaniem władz spółdzielni jest takie ich przeznaczanie, aby sprawiedliwie rozłożyć korzyści związane z funkcjonowaniem funduszu - tłumaczy Piotr Schramm, wspólnik i adwokat w Kancelarii Gessel.