Członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo znać dane innych członków, ich pisma do wspólnoty i wysokość zadłużenia, bo tylko w ten sposób może kontrolować zarząd.
ORZECZENIE
Decyzją z 20 września 2007 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmówił uwzględnienia wniosku dwojga członków wspólnoty mieszkaniowej, który dotyczył zakazu przetwarzania ich danych osobowych przez wspólnotę. Mieszkańcy ci stwierdzili, że jeden z członków zarządu wspólnoty przetwarza ich dane na prywatnym komputerze bez ich wiedzy i zgody, w tym informacje o zadłużeniu, które później udostępniane są na zebraniach wspólnoty, także osobom postronnym.