Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. nr 191, poz. 1366 z późn. zm.), która określa, że stosowanie tzw. dozoru elektronicznego nad skazanymi będzie możliwe dopiero od 1 września 2009 r. System dozoru elektronicznego (bransoletki) miał obowiązywać od 1 lipca 2008 r. Rząd chciał jednak opóźnić jego wprowadzenie w życie. Powodem była konieczność przeprowadzenia stosownych procedur przetargowych oraz przygotowanie infrastruktury technicznej, która jest niezbędna do kontroli skazanych przebywających poza zakładem karnym.

System dozoru elektronicznego dotyczy skazanych na karę pozbawienia wolności do jednego roku. Będą oni mogli wnioskować o odbycie części kary poza więzieniem. Nie będzie ona mogła być dłuższa niż sześć miesięcy.

W tym czasie ich miejsce pobytu i wykonywane w ciągu dnia czynności mają być monitorowane elektronicznie. Skazanym zostaną wyznaczone przez sąd penitencjarny określone dni tygodnia oraz czas w ciągu doby, w którym będą mogli oddalić się z mieszkania, aby np. pracować. Zostaną objęci nadzorem kuratora, który okresowo wystawi nadzorowanym ocenę.

Znowelizowana ustawa zakłada dodatkowo, że sąd penitencjarny ma 14 dni na udzielenie więźniowi zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a nie siedem, jak zakładano wcześniej.

6 miesięcy będzie mógł maksymalnie trwać okres dozoru elektronicznego nad skazanym