W Sejmie w środę odbyło się II czytanie rządowego projektu ustawy.

Według projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska, Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem Poczty.

Nowa spółka, która powstanie w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, przejmie prawa i zobowiązania dawnej Poczty Polskiej. Będzie ona mogła używać wyrazu "poczta" w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

Obowiązek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywać na ministrze właściwym do spraw łączności (minister infrastruktury - red.). Komercjalizacja ma trwać 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rząd proponował, by to minister do spraw łączności reprezentował Skarb Państwa w spółce

Posłowie uznali jednak, że lepiej będzie, gdy ten obowiązek będzie wykonywał minister skarbu.

Rada nadzorcza spółki będzie liczyła 5 osób, powoływanych przez walne zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministrów: do spraw łączności, Skarbu Państwa oraz finansów publicznych. Pracowników spółki w radzie nadzorczej będą reprezentować dwie osoby.

Wiceminister infrastruktury Maciej Jankowski zapowiedział w środę, że komercjalizacja jest etapem wiodącym do częściowej prywatyzacji Poczty Polskiej.

"W dalszym ciągu przewidujemy utrzymanie pakietu kontrolnego przez Skarb Państwa, natomiast chcemy, żeby była to spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z czym zresztą wiąże się wykorzystanie przez pracowników uprawnienia do przydziału darmowych akcji" - powiedział Jankowski.

Sejm ma głosować nad ustawą o Poczcie jeszcze w trakcie tego posiedzenia Sejmu

Według stanu na koniec ubiegłego roku, w Poczcie Polskiej pracowało około 101 tys. osób, w tym ok. 26 tys. listonoszy; firma ma ponad 8,5 tys. placówek. Przychody za rok 2007 wyniosły ponad 6,6 mld zł, a zysk brutto ponad 125 mln zł. Zysk netto sięgnął około 61 mln zł.

Poczta Polska jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.