TRZY PYTANIA DO... MARKUSA G. MATUSCHCZYKA, z Polsko-Niemieckiej Kancelarii Adwokackiej Matuschczyk & Partner - Najpierw należy zwrócić się do właściciela portalu z żądaniem usunięcia danych oraz zapłacenia odszkodowań w określonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu można wytoczyć właścicielowi portalu powództwo z czynu niedozwolonego.
• Jaki niemiecki organ jest właściwy do rozpatrywania spraw o bezprawne naruszenie praw osobistych lub przetwarzanie danych osobowych?
- Portale społecznościowe, np. moikrewni.pl, których właścicielem jest spółka mająca siedzibę w Niemczech, podlegają jurysdykcji niemieckiego prawa. Są jednak możliwości dochodzenia roszczeń przez Polaków przed niemieckim organem.