Prezydent podpisał w czwartek nowelizację Prawa ochrony środowiska - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na tzw. inne cele, w tym np. na finansowanie organizacji konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce ekologicznej.

Na podobne cele mogą zostać wykorzystywane pieniądze zgromadzone na tzw. specjalnym "subfunduszu wrakowym" - z opłat pobieranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fundusz gromadzi środki z opłaty pobieranej przy sprowadzaniu pojazdów do Polski. Opłata ta wynosi 500 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.